Andra sopbilar efter årsskiftet

Sopbil med dekal med information om matsvinn.


Från nyår kommer även de som inte haft brun tunna att ha det. Alla ska sortera sitt matavfall enligt en ny svensk lag. Sopbilen kör måndag-fredag och kan komma mellan klockan 6 och 22. Den tömmer alltså dina tunnor på måndag fast det är en röd nyårsdag. Låt kärlen stå tills de är tömda.

Ny entreprenör

Nu kommer du att se andra sopbilar som rullar på våra vägar. Från den 1 januari, 2024 hämtar ett annat företag matavfall och restavfall i Hudiksvalls kommun. De heter Verdis och är (likt nuvarande entreprenör Pre Zero) ett internationellt företag som hämtar avfall i flera svenska kommuner. Det gamla avtalet tar slut vid nyår och sophämtningen har som vanligt upphandlats enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Att fyra chaufförer valt att följa med till Verdis känns bra.

Mer information om sophämtning:Sophämtning
Mer information om matavfall:Matavfall