Vägföreningen kan behöva ge tillstånd för renhållningsfordon

Skylt viktbegränsning 4 ton för väg.

Bor du efter en väg med begränsad maxvikt och behöver sophämtning eller slamtömning? Tänk på att vägföreningen måste ge dispens för renhållningsfordon för att vi ska kunna hämta sopor och slam.

Det vägföreningen behöver göra är att skicka in en dispens eller sätta upp en tilläggskylt som undantar renhållningsfordon. Vägföreningen skickar in dispensen till:avfall@hudiksvall.se

Vid enskilda vägar är det vägföreningens styrelse som beslutar om undantag för renhållningsfordon och tilläggsskyltning.

Vad händer om det inte finns något tillstånd eller en tilläggsskylt?

Har du beställt slamtömning och vi inte får köra på vägen blir det extra kostnader för dig som fastighetsägare genom bomkörning och ny beställning. Om sopbilen inte får köra på vägen kan du behöva beställa en extra soptömning eller ställa ut extra säckar när sopbilen får lov att köra på vägen igen.

Kom ihåg att även om avfallshanteringen har dispens så är det alltid chauffören som bedömer om det går att åka på vägen. Både sopbil och slambil väger mycket, ibland upp mot 60 ton.

Mer information

Information om slamtömning:Slamtömning Information om sophämtning:Avfall och återvinning