Slamtömning

Hur beställer jag slamtömning, vad kostar det, kan jag beställa extra slamtömning och vad behöver jag göra när slambilen ska komma? Här har vi samlat det du behöver veta om slamtömning.

Det här behöver du göra när slambilen ska komma

 • Märk upp brunnen/tanken så att chauffören kan hitta den. Om det kan finnas tveksamhet om vilken som ska tömmas ska du markera din med ditt namn.
 • Se till så att infarten och marken fram till brunnen ska vara fria från hinder. Det är en stor, tung slambil som ska ta sig fram. Exempel på hinder är: bilar, grenar, buskar, högt gräs och annan växtlighet, snö och is.
 • Plantera inte blommor och sätt inte trädgårdsprydnader runt brunnen/tanken. De kan förstöras av den stora slangen om den ”slår runt” när vi tömmer.
 • Om din brunn/tank inte är tillgänglig när vi ska tömma får du betala en framkörningsavgift. Du som fastighetsinnehavare ansvarar för att tankbilen kan komma fram till din slamanläggning.
 • Se till så att vägen i ditt område är öppen för tung trafik. Ett fullastat slamsugningsfordon med släp väger ca 60 ton vilket ställer krav på tillfartsvägen.

Frågor och svar om slamtömning

Du kan ha schemalagd tömning en eller flera gånger per år. Innan slambilen kommer får du ett brev om att det är dags för tömning. Det här är det billigaste alternativet. De flesta slambrunnar med infiltration har schemalagd tömning. Tjänsten beställer du via telefon hos kommunen.

Beställ slamtömning med bank-id

Du får 55 kr i rabatt om du beställer via vår e-tjänst! Logga in i e-tjänsten med ditt bank-id och klicka på länken "Övriga beställningar".

Beställ slamtömning utan bank-id

Saknar du bank-id kan du beställa slamtömning via formulär.

Välj hur fort du vill ha tanken tömd

Tömning inom sex vardagar från beställningsdagen

 • Beställ via e-tjänst, formulär på webben eller telefon.
 • Du beställer tömning när du behöver det och enligt reglerna i Renhållningsordningen.
 • Hur ofta du behöver tömma beror på vilken anläggning du har och vad renhållningsordningen säger. 

Läs mer om Renhållningsordningen.

Akut tömning inom 24 timmar

Beställ via e-tjänst eller telefon. Om du beställer efter klockan 12.00 en dag före helgdag så töms tanken före klockan 12 kommande vardag.

Akut tömning inom sex timmar

Vardagar (klockan 7.30 - 16.30):

 • Beställ via telefonsamtal till Hudiksvalls kommuns Servicecenter.
 • Telefonnummer: 0650-19 000, tonval 2.

Övrig tid:

 • Kran och transport i Hudiksvall AB
 • Telefonnummer: 070 - 303 39 16.

Hudiksvalls kommun anlitar Kran och transport i Hudiksvall AB för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar. Tömningsintervallerna är reglerade i Renhållningsordningen.

Hur sällan du kan tömma beror dels på vad det är för tank/brunn och dels så klart på hur mycket du använder den. Det finns minimikrav på tömning:

 • Brunn med ansluten wc vid permanentboende: minst en gång per år
 • Brunn med ansluten wc vid fritidsboende: minst vartannat år
 • Brunn för bad-, disk- och tvättvatten vid permanentboende: minst vartannat år
 • Brunn för bad-, disk- och tvättvatten vid fritidsboende: minst vart fjärde år
 • Sluten tank: minst vart tredje år

Du som fastighetsägare är ansvarig för att din slamanläggning ska fungera bra. Kom ihåg att göra service!

Som fastighetsägare kan du ha schemalagd tömning eller beställa tömningen varje gång. Beställ tömning via e-tjänsten så får du rabatt.

Töm din matolja, frityrolja i en flaska med kork och lämna det på återvinningscentralen.

Att hälla fett i avloppet är inte tillåtet. Det skulle bli stora problem för anläggningarna då det fastnar och täpper igen. Det är kostsamt och tar tid att åtgärda.

Då måste vägföreningen ge dispens för renhållningsfordon om vi ska kunna hämta slam. Samma regler gäller för sophämtning.

Vägföreningen får skicka in en dispens till:avfall@hudiksvall.se eller så kan de sätta upp en tilläggsskylt som undantar renhållningsfordon. Vid enskilda vägar är det vägföreningens styrelse som beslutar om undantag för renhållningsfordon och tilläggsskyltning

Om vi inte har fått tillstånd eller om det inte finns en tilläggsskylt som ger tillåtelse för renhållningsfordon att köra på vägen så kommer vi inte kunna köra på dessa vägar för att hämta sopor eller slam. Vid beställd slamtömning blir det då extra kostnader för fastighetsägaren. Det kan också innebära ytterligare kostnader för dig ifall du behöver beställa en extra soptömning.

Kom ihåg att även om avfallshanteringen har dispens så är det alltid chauffören som bedömer om det går att åka på vägen. Både sopbil och slambil väger mycket, ibland upp mot 60 ton.

Fettavskiljare

Om din fastighet har en köksverksamhet med fettavskiljare ska den tömmas minst en gång per år eller så många gånger det behövs, för att det ska fungera bra.

Om du inte har en separat avskiljare men använder fat eller dunkar för fastighetens olja och fett kör du det själv till återvinningscentralen på Ulvberget.

Relaterade dokument