Aktuellt inför årsredovisningen

Vi på överförmyndarenheten vill informera er och påminna om några viktiga delar inför årets redovisning och samtidigt tacka er för er insats för 2023.

  • I årets granskning kommer vi att slumpmässigt välja ut ett antal redovisningar för en djupare granskning. Vi kommer att skicka ut ett meddelande i dec om vilka uppdrag som blivit utvalda och anvisningar om vilka handlingar vi vill ha in mm. Vi kommer också att ställa frågor till personer i huvudmannens omgivning om hur de tycker uppdraget fungerar.
  • Vi kommer i år inte godta att ni lämnar in er redogörelse på en gammal blankett, det är endast den utskickade ni ska använda er av. Så om ni har någon gammal sparad någonstans, släng den.
  • Påminner om att ni ofta kan hitta svaret på era frågor gällande redovisningen i den utskickade instruktionen ”Dags att årsredovisa”, så ha den bredvid er när ni redovisar.
  • Om er huvudman under året har fått betala inkassoavgifter så vill vi att ni informerar oss om anledningen till det under ”Övrig information”.
  • Om ni ställföreträdare frångår riktlinjen om ett besök i månaden vill vi att ni redogör för anledningen till det under ”Övrig information”.
  • Lämna inte in en redovisning som inte stämmer vid kontrollen (se längst ner på sid 3 i instruktionen). Ni kommer annars bara att få tillbaka den med vändande post. Kontakta oss istället så kanske vi tillsammans kommer på var felet är.
  • Påminner om att undersöka om era huvudmän har rätt till merkostnadsersättning. Detta är jätteviktigt, se nästa punkt! Från den 15 dec kan ni som ställföreträdare ansöka om merkostnadsersättning för er huvudman via Försäkringskassans ”Mina sidor”. Det finns även informationsfilmer utlagda där de berättar om vilka kostnader som kan godtas som merkostnad.
  • Vi vill informera om att det finns försäkringsskydd för ställföreträdare i det fall man blir utsatt för skadeståndsanspråk. Det kan handla om att ställföreträdaren glömt att söka ett bidrag, en försäkring som inte blivit betald eller något annat som gjort att huvudmannen fått en ekonomisk skada.
  • Det är ni ställföreträdare som stämmer av/kontrollerar med jämna mellanrum boendepersonalens redovisning av hur huvudmannens fickpengar använts. I redovisningen till överförmyndarenheten anger ni endast de utbetalda fickpengarna men ni ställföreträdare ansvarar för att personalens hantering är korrekt och att det finns underlag i deras redovisning till er.
  • Om era huvudmän har tillgångar så ingår det i ert uppdrag att med jämna mellanrum se över din huvudmans placeringar med hjälp av expertis. ”Trygghet med skälig avkastning” är en viktig princip när en ställföreträdare förvaltar huvudmannens egendom.

Till sist vill vi på överförmyndarenheten tacka er för er insats detta år och önska er en riktigt God Jul och Gott Nytt År!