Föreläsning om att vara anhörig till en ungdom med svår psykisk ohälsa

Malin Jäverfalk på en motorcykel

Malin Jäverfalk berättar i sin föreläsning om sin närstående som från ena dagen till den andra behövde suicidbevakas dygnet runt.

Vardagen rämnade och kontakt med BUP, Länsenheten för ätstörning och autism blev nya begrepp att förhålla sig till. Följ Malin som då jobbade som polis i hennes och familjens kamp i att deras unga anhöriga skulle tillfriskna. Malin vill bidra till att minska stigmat som finns gällande psykisk ohälsa genom att prata om det.

Datum, tid och plats

Torsdag 23 maj kl 17.30–19.00
Patricia, Lastagegatan 9 i Hudiksvall

Anmälan

Det är begränsat antal platser. För att säkra din plats anmäl dig senast 21 maj till Studieförbundet Vuxenskolan via telefon:020-1202808 eller via Studieförbundet Vuxenskolans webbplats:Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg (sv.se) Länk till annan webbplats.

Kostar det något?

Föreläsningen är kostnadsfri. Vi bjuder på kaffe/te.

Om föreläsningen

Denna föreläsning anordnas i samarbete mellan anhörigstöd, Studieförbundet Vuxenskolan, Attention och Frisk och Fri.