Förfrågningsunderlag för utförare av hemtjänst, LOV

Här nedan finns förfrågningsunderlaget med tillhörande bilagor för utförare att bedriva hemtjänst i Hudiksvalls kommun enligt lag om valfrihet (LOV).

Ansökan ska göras skriftlig och skickas till kommunens LOV-samordnare. Ansökan får lämnas in löpande, vilket innebär att det inte finns något sista datum för att komma in med ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Förfrågningsunderlag med bilagor

OBS! Förfrågningunderlaget beslutades i nämnd 2023-11-23 och gäller från och med 2024-01-01.