Utförare av fristående förskola och skola

Driver du en fristående förskola eller skola? Eller funderar du kanske på att göra det? Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.

För dig som vill starta fristående verksamhet

För att få starta fristående verksamhet måste du ansöka och få ett godkännande av oss på Hudiksvalls kommun.

Starta fristående förskola, skola eller fritidshem

Tilläggsbelopp för fristående enheter

Fristående enheter kan ansöka om tilläggsbelopp för vissa kostnader. Här hittar du mer information om tilläggsbelopp:

Tilläggsbelopp för fristående enheter

Arkivering av slutbetyg och betygsdokument från fristående skolor

Fristående skolor ska överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Läs mer här:

Arkivering av slutbetyg och betygsdokument från fristående skolor

Uppskjuten skolplikt fristående skola

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Ansökan görs då av vårdnadshavare via blanketten: