Stipendier inom kultur- och fritidsområdet

Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

Ändamål

Hudiksvalls kommuns stipendier inom kultur och fritid á 25 000 kr delas ut till enskilda personer, grupper eller organisationer. Ett av stipendierna är avsett att hedra värdefulla gärningar inom kultur. Ett av stipendierna är avsett att hedra värdefulla gärningar inom fritid.

Villkor

Stipendiaterna skall vara mantalsskrivna i Hudiksvalls kommun eller ha stark anknytning till kommunen. En organisation som får stipendium ska vara verksam i kommunen.

Ansökan

Sista ansökningsdag 15 oktober. Ansökan om fritidsstipendium och kulturstipendium görs via e-tjänst.