Sportparken

Sportparkens olika hinder. Längst fram står en träbänk och i bakgrunden ligger träd och hus.

Sportparken nedanför Östra skolan är en naturlig mötesplats för både unga och gamla. Det ska finnas något som passar alla!

Sportparken ska bland annat bidra till att:  

  • öka idrottandet
  • förbättra ungdomars hälsa
  • stärka ungdomars självförtroende och självkänsla
  • förbättra kontakten och respekten mellan generationerna  
  • öka tryggheten
  • göra det offentliga rummet mer attraktivt
  • förebygga brott
  • förbättra integrationen
  • skapa en ny och unik arena för unga och gamla
Ungdomar som cyklar runt i Sportparken en solig dag. De har hjälmar på sig och en av dem åker på bakhjulet. I bakgrunden skymd av några träd ligger Östra skolan, en stor gammal byggnad med vit fasad.
Sportparken en solig dag. En kille cyklar runt bland hindren och en vit cykel ligger upp och ner på betongen utan bakhjul. I bakgrunden ligger gulvita hyreshus med tegeltak.