Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hur snöröjs gator och vägar?

Tekniska traktor skottning vinter snö

Snö, is och vinterväglag är något som engagerar och berör alla. Ingen vinter är den andra lik förutom att en stor stab med duktiga medarbetare, både kommunens egna och entreprenörer, gör sitt yttersta för att ge dig en så säker trafikmiljö som möjligt med de resurser som finns.

- Samtliga resurser är ute och plogar slask och snö, samtliga sträckor från tidigt i morse. Efterföljande grusning kommer genomföras när plogning är avklarad, säger Peter Söderlund på gatuavdelningen.

Hur snöröjs gator och vägar?

Vi jobbar för att du ska kunna ta dig fram på ett bra sätt, även när väglaget inte är så bra. Större gator och vägar, vissa gång- och cykelbanor samt gator med busstrafik är prioriterade vid snöröjning. Det kan dröja innan trottoarer är snöröjda eftersom de ibland måste användas som plats att lägga skottad snö innan den kan fraktas bort.

  • Vid plogning uppstår snövallar men kommunen skottar inte infarter till privata fastigheter.
  • Gator och vägar snöröjs gärna på natten för att slippa störa trafiken.
    När framkomligheten är ordnad övergår vi till att forsla bort snö som försämrar trafiksäkerheten.

Vem sköter vägen?

Kommunen ansvarar för cirka 18 mil väg och 7 mil gång- och cykelbana. Övriga vägar ansvarar Trafikverket och ett stort antal vägsamfälligheter för. Vi följer väderprognoser och står i beredskap dygnet runt. Tillsammans med våra entreprenörer har vi drygt 50 fordon igång vid en snösväng.

Vem sköter vägen?

Hur kan jag som trafikant underlätta?

  • Håll avstånden till våra snöröjningsfordon. Ibland behöver du kanske vänta lite medan arbetet pågår istället för att köra om.
  • Parkera enligt reglerna! För att vi ska kunna komma fram med våra fordon och till exempel snöröja och sanda gäller datumparkering inom Hudiksvalls centralort 1 oktober-1 maj kl 2.00-8.00.

Snö, halka och sandupptagning