Vem sköter vägen?

Vägnätet består av allmänna vägar och enskilda vägar. De allmänna vägarna kan vara statliga eller kommunala.

I kartan ovan kan du se vem som är väghållare i olika delar av kommunen.

  • Röda linjer visar statliga vägar
  • Blå linjer visar kommunala vägar
  • Gröna linjer visar enskilda vägar

Statliga vägar

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om hur Trafikverket sköter de vägar som är statliga:

Så sköter vi vägar i Gävleborgs län (trafikverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna som har ansvar för de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller organisationer. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg.