Klart för byggstart på Näsvikens skola: några ärenden från kommunstyrelsen

Skylten ovanför kommunentrén

Kommunstyrelsen har beslutat att tillbyggnaden vid Näsvikens skola kan börja byggas. Kommunstyrelsens ledamöter fick dessutom information om kommunens arbete med beredskap och säkerhet.

Tisdagen den 9 april höll Hudiksvalls kommunstyrelse sitt sammanträde. Här är några av ärendena från mötet:

Igångsättningsbeslut för tillbyggnad av Näsvikens skola

Sedan tidigare är 30 miljoner kronor avsatt för renovering av Näsvikens skola. Kommunstyrelsen har nu fattat ett igångsättningsbeslut, vilket är ett formellt beslut som innebär att den planerade tillbyggnaden av Näsvikens skola kan börja byggas. Tillbyggnaden är en fristående byggnad med fyra klassrum samt elevhälsan. Bygget planeras pågå från 8 april 2024 till och med 31 mars 2025.

Utökning av kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp

Kommunstyrelsen föreslår att verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp utökas i Idenor för att innefatta den nya detaljplanen. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 30 villor och/eller radhus i området. Förslaget innebär bland annat att kommunen drar fram vatten- och avloppsledningar till fastighetsgränsen och gör det möjligt för fastighetsägaren att ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp enligt gällande taxa:

Taxa för vatten och avlopp

Kommunstyrelsen föreslår också att gränserna för kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp ska justeras vid Fors, Idenors-Åkre, Kalvhaga, Malnbaden, Norråkre, Ullsätter och Överås. Det för att verksamhetsområdet också ska innefatta fastigheter som redan idag är ansluten till kommunalt vatten och/eller avlopp. VA-taxan för dessa fastigheter påverkas inte av förslaget.

Kommunstyrelsen har nu skickat vidare dessa ärenden till kommunfullmäktige för beslut.

Information om kommunens arbete med beredskap och säkerhet

Under sammanträdet fick ledamöterna information om hur kommunen arbetar med frågor som rör brottsförebyggande, civilt förvar samt krisberedskap och säkerhet, men också hur det prioriterade arbetet inom dessa områden ser ut framåt.

Mer om kommunstyrelsen

Mer information finns i handlingarna till sammanträdet:

Kallelser och handlingar kommunstyrelsen

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet:

Kommunstyrelsens protokoll

Mer information om kommunstyrelsen och ledamöterna:

Kommunstyrelsen