Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ska leda och samordna kommunens verksamhet och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Det innebär att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling.

Kommunstyrelsens sammanträdesdatumKommunstyrelsens reglementeKallelser och handlingarKommunstyrelsens protokoll

Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter

 • Mikael Löthstam (S), ordförande
 • Annika Huber (S)
 • Henrik Persson (S)
 • Gerd Olsson (S)
 • Kent Kanon (S)
 • Jonas Holm (M), 1:e vice ordförande
 • Peter Lagerqvist (M)
 • Bibbi Segerbrand (M)
 • Caroline Schmidt (C), 2:e vice ordförande
 • Jan-Erik Jonsson (C)
 • Bengt-Åke Nilsson (C)
 • Anton Stark (C)
 • Alf Norberg (V)
 • Ulrica Högberg (V)
 • Peter Asp Vilén (SD)

Ersättare

 • Jim Svensk Larm (S)
 • Bo Nilsson (S)
 • Daniel Fors (S)
 • Per Svensson (S)
 • Andréa Bromhed (MP)
 • Adam Rydstedt (M)
 • Cecilia Natander (M)
 • Anita Höglund (M)
 • Matts Persson (C)
 • Stina Jonsson (C)
 • Jörgen Bengtson (C)
 • Lars Sjögren (L)
 • Olle Jonsson (V)
 • Peter Åkerström (KD)
 • Yvonne Andersson (SD)