Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ska leda och samordna kommunens verksamhet och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Det innebär att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling.

Kommunstyrelsens sammanträdesdatumKommunstyrelsens reglementeKallelser och handlingarKommunstyrelsens protokoll

Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter

 • Mikael Löthstam (S), ordförande
 • Annika Huber (S)
 • Henrik Berglund Persson (S)
 • Gerd Olsson (S)
 • Per Svensson (S)
 • Adam Rydstedt (M), 1:e vice ordförande
 • Peter Lagerqvist (M)
 • Jonas Holm (M)
 • Caroline Schmidt Johnsson (C), 2:e vice ordförande
 • Anton Stark (C)
 • Jan-Erik Jonsson (C)
 • Ulrica Högbergh (V)
 • Peter Åkerström (KD)
 • Peter Asp Vilén (SD)
 • Albin Yxell (SD)

Ersättare

 • Barry Gustafsson (S)
 • Lena Hallqvist (S)
 • Daniel Fors (S)
 • Elisabet Svedman (S)
 • Lina Johnsson (MP)
 • Anita Höglund (M)
 • Peter Weider (M)
 • Emelie Gustafsson (M)
 • Erika Söderström (C)
 • Margareta Stark (C)
 • Bengt-Åke Nilsson (C)
 • Olle Jonsson (V)
 • Lars Österberg (KD)
 • Stefan Nordin (SD)
 • Therese Skog (SD)