Information om kräftpest

Signalkräftor har fångats i Södra Dellen. De är nästan alltid bärare av kräftpest. Fiskevårdsområdesföreningen, kommunen och länsstyrelsen arbetar för tillfället med en åtgärdsplan för att hantera situationen.

För att minska risken för smittspridning kan länsstyrelsen enligt lagstiftningen besluta om kräftfiskeförbud i vatten med kräftpest. Ännu finns inget sådant beslut fattat.

Det är mycket viktigt att kommunen och länsstyrelsen får information om förekomst av signalkräfta.

Viktigt!

  • Flytta aldrig kräftor mellan vattendragen.
  • Var noga med rengöring av redskap om du byter vattendrag för ditt kräftfiske.

Så känner du igen flodkräftan

  • En rad med små taggar längs gränsen mellan huvud och ryggsköld (A). Känn med fingret!
  • Mörka, enfärgade klor med mörkt "tumgrepp", ofta med en signalröd vårta (B).
  • Långa, mandelformade klor med riklig förekomst av vårtor och taggiga utskott.
  • Huvud och ryggsköld är mörka, ofta svartaktiga med vårtor och taggiga utskott.

Så känner du igen Signalkräftan

  • Inga taggar längs gränsen mellan huvud och ryggsköld (A). Känn med fingret!
  • Klorna är ofta ljusare på undersidan. Vit vårta i "tumgreppet", oftast omgiven av en stor vit-turkos fläck. (B).
  • Breda, muskulösa klor vars yta är slätare med insänkta porer.
  • Huvud och ryggsköld är släta med insänkta porer. Oftast tydligt brun färgton.

Har du rapporter om förekomst av signalkräfta, kontakta

Johan Andreasson, fiskeplansansvarig i Hudiksvall
Telefon: 0650-195 34