Galgberget - besök skogen mitt i stan

En bred stig leder genom skogen på Galgberget. Det ligger några stenar på och bredvid stigen och några trädstammar är märkta med röd färg.

Promenera genom varierad natur med höga naturvärden

Promenadstråket på Galgberget är ca 2,1 km och promenadvägen visas genom oranga markeringarr. Du får uppleva en skog med varierande karaktär.

Den grandominerade norrsluttningen, hällmarkstallskogen på toppen och den solbelysta tallskogen på södra sidan har mycket höga naturvärden. En skog med höga naturvärden karaktäriseras av träd med olika ålder och mycket döda träd. De döda träden ger liv åt många svampar, lavar, mossor och insekter.

I den grandominerade skogen kan du hitta gamla döda nedfallna granar som hyser de rödlistade arterna ullticka och rosenticka.
I tallskogen på södra sidan finns det gott om tallticka som växer på tallar äldre än 150 år och spår efter den sällsynta reliktbocken har också hittats.

Historiskt intressanta platser

På södra sidan finns spår efter stenbrott och tillhörande transportvägar. Tornet som syns på bergets topp byggdes ovanpå den vattenreservoar som försörjde staden med vatten från början av 1900-talet. På norra sidan av berget fanns en hoppbacke (1929-1963) där SM-tävlingar i backhoppning anordnades. Nedslagsplatsen syns tydligt i terrängen som ett elipsformat vatten.