Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Första spadtaget för Näsvikens förskola

Nu har det första spadtaget i samband med byggnation av den nya förskolan i Näsviken tagits. Den nya förskolan ska bli en 6-avdelningsförskola med Nattis och planeras stå färdig i september 2023.

Den nya förskolan ger verksamheten ändamålsenliga lokaler som är anpassade efter förskolans uppdrag och undervisning.

- Det här är en satsning på våra yngsta samhällsmedborgare. Vi får en helt ny fin förskola med en fantastisk arbetsmiljö för personalen, säger Annika Gabrielsson, verksamhetschef för förskolan.

En förskola med nattis

Nattis är till för barn till vårdnadshavare i hela kommunen som arbetar på obekväm arbetstid och har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger.

- Att vi äntligen får till en förskola med Nattis utanför Hudiksvalls tätort, det tycker jag är jätteviktigt så att fler har möjlighet att ta jobb på obekväma arbetstider, säger Jim Svensk Larm, vice ordförande lärandenämnden.

Läs mer om Nattis

En del av kommunens satsning att växa

Byggnationen av den nya förskolan går i linje med Hudiksvalls kommuns vision: Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050

- Om vi vill uppnå kommunens vision att bli 50 000 invånare måste vi satsa på landsbygden och det gör vi verkligen här. Det här hoppas vi kommer leda till att de som överväger att flytta till vår kommun ska känna; dit vill jag flytta – till Hudiksvall, säger Jonas Holm, ordförande lärandenämnden.

Läs mer om Hudiksvalls kommuns vision och mål

Vill du veta mer om den nya förskolan i Näsviken?

Läs mer om den nya förskolan i Näsviken