Din sökning torghandel gav 8 träffar

 1. 1. Torghandel och platsupplåtelse

  Torghandel och platsupplåtelse För att bedriva torghandel krävs särskilt tillstånd. Det kostar olika beroende på vad det är för ärende. Läs mer om Lokala föreskrifter för torghandel Hyra torgplats

  Senast ändrad: 2021-05-31

 2. 2. Lokala föreskrifter för torghandel

  Lokala föreskrifter för torghandel Hudiksvalls kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter

  Senast ändrad: 2017-05-15

 3. 3. Parker och torg

  Torghandel Har du frågor om torghandel eller vill ansöka om tillstånd? Kanalbron (gågatan) i centrala Hudiksvall - Kontakta Hudik City, e-post: info@hudikcity.se Möljen, Hudiksvall - Hudik City, e-post: info

  Senast ändrad: 2022-01-20

 4. 4. Övriga bestämmelser

  Övriga bestämmelser Hälsoskyddsföreskrifter Lokala ordningstadgan Lokala föreskrifter för torghandel GU-Barn och ungdomar 2011.pdf Tyck till om sidan Skicka en kommentar till innehållsansvarig! Namn

  Senast ändrad: 2021-12-13

 5. 5. Föreskrifter

  Föreskrifter för torghandel Föreskrifter för torghandel Hälsoskyddsföreskrifter Lokala hälsoskyddsföreskrifter - Hudiksvall.pdf Ordningsstadgan Ordningsstadgan Föreskrifter om hantering

  Senast ändrad: 2021-08-30

 6. 6. Regler och tillstånd

  Riktlinjer för livsmedelsförsäljning från mobila vagnar på offentlig plats Riktlinjer för uteserveringar Rökförbud Servering av alkohol Sotning och brandskyddskontroll Torghandel och platsupplåtelse

  Senast ändrad: 2021-12-23

 7. 7. Lokal ordningsstadga

  första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel. 3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen

  Senast ändrad: 2020-06-16

 8. 8. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hudiksvalls kommun - Inkl bilagor

  4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel. 3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen

  Senast ändrad: 2021-05-28

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050