Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nu ska även företag och arbetsplatser återvinna sina kuvert

Närbild på kuvert, både med fönster och utan.

Från årsskiftet 2021/2022 tog kommunen över insamlingar av tidningar, och i Hudiksvalls kommun innebar det att hushåll började sortera kuvert och fönsterkuvert i tidningsinsamlingen. Nu ska äntligen även företag och arbetsplatser lägga gamla kuvert i tidningsinsamlingen!

- Äntligen ska även företag och arbetsplatsers sortera sina kuvert till återvinning, lägg dem bara i tidningsinsamlingen! Från nyår har vi gjort så hemma och det känns logiskt att göra lika på jobbet, säger Eva B Nilsson, projektledare, avfallsavdelningen Hudiksvalls kommun.

Var ska kuverten och tidningarna slängas?

Om arbetsplatsen har ett sorteringsrum med insamling av tidningar eller insamling av kontorspapper kan kuverten läggas i någon av dem. Annars kan kuvert och fönsterkuvert följa med bland tidningar till en återvinningsstation.

Läs mer om vad som gäller vid insamling och sortering av tidningar och kuvert:

Insamling av tidningar

Undantag: Om till exempel ett tryckeri ska kassera en pall kuvert kan de inte lämna det i tidningsinsamlingen. Det klarar inte återvinningsprocessen.

Varför är det viktigt att återvinna kuvert?

Att förbränna avfall kommer att bli dyrare kommande år, men genom att återvinna kuvert kan vi tillsammans hålla emot kostnadsökningar och minska förbränningens klimatpåverkan.

Kommunen har en kretsloppsplan om att minska mängden restavfall (soppåsar i den gröna tunnan) med 25 procent. Att lägga kuvert till återvinning istället för i soppåsen är ett steg.

Mer information

Sprid informationen på din arbetsplats. Här hittar du skyltar och anslag för sortering. Nu finns också en skylt som informerar om att fönsterkuvert ska läggas i tidningsåtervinningen:

Sorteringsguider

Läs tidigare nyheten om när vi i hemmen började sortera kuvert till återvinning, vid årsskiftet 2021/2022:

Äntligen ska kuvert återvinnas

Tack för att du återvinner det som går att återvinna!