Kommunens utmaningar

flygbild över Hudiksvall med omnejd

Vi blir allt fler äldre samtidigt som antalet i arbetsför ålder minskar. Hur går det ihop? Det gör det faktiskt inte. Vi behöver minska kommunens kostnader och det är verkligen inte lätt! Vi jobbar ju med det viktigaste i folks liv. Vi måste också klara att göra mer fast det är färre som kan jobba. Men gör vi ingenting nu blir det ännu svårare att möta framtidens utmaningar.

Under kommande år blir det allt färre i arbetsför ålder och fler äldre som behöver nyttja kommunens tjänster. Det innebär stora påfrestningar på ekonomin, en utmaning vi delar med många andra kommuner. Och en tuff konkurrens om arbetskraften.

Samtidigt stiger förväntningarna på välfärden. Vi behöver förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt och ha ordning på ekonomin för att få ut så mycket verksamhet som möjligt för dem vi är till för. Det är viktigt inte minst just nu när det är skakigt i ekonomin både här och runt omkring oss. Inflationens effekter på priser, pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett tufft läge.

Utmaningarna är stora men vi har också mycket som är positivt. En i grunden välskött ekonomi, engagerade medarbetare och inte minst den speciella Glada Hudik-andan. Det vill vi förvalta och utveckla! Och det behöver vi göra tillsammans.

Hur befolkningens ålderssammansättning ser ut påverkar efterfrågan på välfärdstjänster som skola, barnomsorg, vård och omsorg. I många kommuner, däribland Hudiksvall, blir det alltfler äldre och färre i yrkesverksam ålder. Även många länder i Europa liksom stormakter som Ryssland och Kina får en allt äldre befolkning – vilket påverkar deras ekonomier och samhällsstrukturer.

Vi behöver anpassa oss efter nya förutsättningar - att färre ska räcka till för fler och erbjuda välfärdstjänster trots att skatteunderlaget krymper. Men vi behöver också på olika sätt jobba för att Hudiksvall ska växa.

Vi behöver fokusera på dem vi är till för och ge dem så bra samhällstjänster som möjligt utifrån behov och inom de ekonomiska ramarna. Förvänt­ning­arna på välfärden har stigit mycket de senaste åren men det gäller att hitta en nivå som stämmer med de resurser kommunen har.

Prognoserna pekar på en rejäl försämring av det ekonomiska läget för landets kommuner, nu och rätt många åt framåt. Det gäller även för oss - intäkter och utgifter går inte ihop och om ingenting görs kommer kommunen att gå med ett stort ekonomiskt underskott.

Hudiksvalls kommun har en i grunden god ekonomi men den kommer att urholkas om vi lever över våra tillgångar. Det är precis som i hushållsekonomin - om det du tjänar varje månad inte räcker till utgifterna funkar det inte i längden att ta av det du har på banken.

Att ha sparade pengar ger trygghet och möjlighet att skaffa det man behöver - som privatperson kan det vara att köpa en ny tvättmaskin när den gamla går sönder, kommunen kanske måste bygga ett nytt vård- och omsorgsboende eller byta ut vattenledningar.

2029 kommer det i Sverige att finnas drygt 800 000 personer som är 80 år och äldre. Det innebär en ökning med 50 procent från 2019. Samtidigt minskar antalet personer i yrkesverksam ålder rejält. Färre måste alltså klara att ta hand om fler.

Vi märker redan nu av en stor konkurrens om arbetskraften och det kan vara svårt att hitta rätt kompetens för vissa jobb.

Genom att tänka nytt och våga utmana normer och gamla arbetssätt kan vi hitta nya lösningar för att möta kompetensutmaningen.

Vi måste hitta nya sätt att göra saker om vi ska klara de utmaningar vi står inför. En lösning kan vara att ta hjälp av teknik där det går. Eller att samverka med andra. Ibland måste vi kanske sluta med saker vi gjort tidigare.

Det är inte alltid enkelt att ändra på saker, det kan tvärtom vara svårt och tufft ibland. Fokus måste vara att det ska bli så bra som möjligt för dem vi är till för.