Ta emot prao årskurs 8 och 9

Du som arbetsgivare kan ta emot prao. Att ta emot elever från grundskolan på prao är ett bra tillfälle att ge dem en positiv bild av din arbetsplats och av arbetslivet. Många branscher står inför stora utmaningar vad gäller rekrytering av rätt kompetens i framtiden och praon kan vara er bästa långsiktiga investering.

Företag bedöms i dag inte enbart för ekonomisk framgång, utan också för sitt samhällsengagemang. Att samarbeta med skolan lokalt är också något som stärker banden till lokalsamhället, bidrar till ortens utveckling och över tid bygger ert företags varumärke.

Är du intresserad av att ta emot en praoelev?

Om du är intresserad av att ta emot en praoelev kan du anmäl dig till praobanken för arbetsgivare.

Erbjud Praktikplats (samverka.nu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverka.nu har tagit fram en instruktionsfilm för att registrera din arbetsplats i praobanken:

Registrera arbetsplats (youtube.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Nej. Syftet med PRAO är att eleven får inspiration inför framtida studie- och yrkesval. De kommer även att ha uppgifter från skolan att ta reda på.

Det är inte ovanligt att arbetsgivare är oroliga för att eleven kan få långtråkigt. En del företag med bara en eller några få anställda kanske också befarar att det kan bli svårt att ge eleven en givande period. Men det finns bra uppgifter för elever i de allra flesta företag! Och det kan vara spännande bara att få hänga med på till exempel ett möte.

Ge er egen verksamhet en chans – om den är inspirerande för er, så finns det garanterat delar som kommer att inspirera även ungdomar. Dessutom finns ju alltid en möjlighet att hjälpas åt. Om ni är en mindre arbetsgivare kanske ni kan samarbeta med någon annan och låta eleven rotera mellan era verksamheter för att få prova på olika typer av arbetsuppgifter.

Praon är ett bra sätt för arbetsgivare att stärka bilden av företaget och hjälpa eleven i sitt studie- och yrkesval. Det är också ett sätt att jobba för långsiktig rekrytering och träffa tänkbara sommarjobbare samtidigt som ni kan få in nya perspektiv i verksamheten.

Innan din verksamhet tar emot en praoelev ska ni göra en riskbedömning. Det görs enkelt via praobanken. Det viktigaste är att eleven får en bra introduktion och stöd av handledaren under veckan.

Samverka.nu har tagit fram en instruktionsfilm för att fylla i riskbedömning:

Riskbedömning på samverka.nu (youtube.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du stöd kan du alltid kontakta praosamordnaren.

 • Eleven får aldrig ersätta befintlig personal.
 • Eleven får inte utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter.
 • Eleven får aldrig sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak eller lämnas ensam i kassa.

Det finns arbetsuppgifter som aldrig får utföras av någon under 18 år. Förbudet gäller bland annat, arbete med asbest, dykeriarbete, transport av pengar och värdehandlingar utanför arbetsstället. Arbete med kemiska produkter eller farliga ämnen som bildas under arbete.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket om minderårigas arbetsmiljö:

Ja. Efter praoveckan ska du fylla i närvaro, och gärna ett omdöme, i elevens digitala praktikkort på Samverka.nu.

 • Gå igenom säkerhet, rutiner och förhållningsregler (ska alltid finnas med)
 • Arbetsmiljö och ergonomi
 • Låt eleven få lära sig relevanta datorprogram som används på arbetsplatsen.
 • Företagets/arbetsplatsens ekonomi, hur flödet ser ut.
 • Låt eleven fundera över eller skriva ner förväntningar och vad hen önskar att se/lära sig.
 • Eleven kan ge förslag och skapa innehåll till sociala medier.
 • Låt eleven får testa att skriva text till intranät eller sociala medier.
 • Sista dagen; avsett en liten stund att summera veckan. Låt eleven skriva ner reflektioner kring arbetsplatsen som ni kan prata om. Det kan till exempel handla om arbetsmiljön, könsfördelning, arbetsuppgifter.
 • Skriv gärna ett litet prao-omdöme på samverka.nu

Administration

 • Ta anteckningar vid möten
 • Få inblick i fakturahantering
 • Få inblick i lönehantering
 • Strimla papper
 • Hålla ordning
 • Svara i telefon, förmedla samtal
 • Ta emot order
 • Skicka ut och ta emot varor
 • Lära sig relevanta datorprogram
 • Hantera post
 • Kopiera och scanna

Barn och unga

 • Lek
 • Aktiviteter
 • Måltider
 • Påklädning vid utgång

El och teknik

 • Hantlangning
 • Svara i telefon
 • Vara med på kundbesök
 • Lära sig om kundbemötande
 • Inblick i alla delar av arbetet

Fordon och logistik

 • Enklare underhåll av fordon och maskiner
 • Följa med transport
 • Lagerarbete
 • Städa och hålla ordning
 • Sortera t.ex. reservdelar, kataloger, papper m.m.
 • Inventering
 • Skicka ut och packa upp varor
 • Ta emot order
 • Lära sig relevanta datorprogram
 • Lära sig om reception och kassa (tillsammans med vuxen)
 • Hålla ordning i bilhall, torka golv, damma av bilarna
 • Svara i telefon och förmedla samtal

Förening

 • Hjälpa vaktmästare, t.ex. klippa gräs, måla, laga saker
 • Hjälpa till att leda aktiviteter för barn inom kultur eller idrott
 • Skötsel av material och lokaler
 • Enkla kontorsuppgifter
 • Svara i telefon

Handel

 • Kundservice
 • Sortera och packa upp varor
 • Städa
 • Prismärka
 • Hålla ordning i butiken
 • Skyltning
 • Lära sig kassa tillsammans med vuxen
 • Inventering
 • Ta emot order

Kommunikation och Media

 • Uppdatera texter på hemsida
 • Skapa innehåll till sociala medier
 • Skriva text till intranät eller sociala medier
 • Omvärldsbevaka
 • Lära sig relevanta datorprogram
 • Få testa bildredigering
 • Följa med på olika uppdrag/möten

Reception, hotell och turism

 • Svara i telefon
 • Kundbemötande
 • Hantera post
 • Hålla ordning
 • Inventering
 • Lära sig relevanta datorprogram
 • Dela ut nycklar
 • Visa gäster tillrätta
 • Lära sig hur man ger service
 • Lära sig hur man planerar och genomför konferens
 • Förbereda enkel mat som frukost
 • Rumsservice
 • Servera
 • Städning

Restaurang och café

 • Baka
 • Kundservice
 • Städa/hålla ordning
 • Förbereda inför frukost, lunch middags servering
 • Servering
 • Koka kaffe
 • Lära sig kassa tillsammans med vuxen
 • Lära sig om hygien vid livsmedelshantering

Tillverkning och produktion

 • Vara med vid tillverkningen -följa produkt från början till slut
 • Få inblick i relevanta program
 • Packa varor
 • Inventera
 • Vara med på kundmöten, föra anteckningar
 • Få inblick i underhåll av maskiner
 • Lagerarbete
 • Vara med vid utförande av produkt/tjänst och lära sig arbetsgången

Trädgård och underhåll

 • Service av fastigheter som t.ex. måla eller laga
 • Rensa rabatter
 • Fixa lås
 • Hålla ordning
 • Röja löv och grenar
 • Klippa gräs
 • Skotta snö
 • Plantera
 • Hantlangning

Vård och omsorg

 • Hjälpa till vid måltider
 • Hjälpa till vid olika aktiviteter
 • Gå på promenader
 • Läsa
 • Spela spel
 • Hålla ordning
 • Inblick i hur man använder olika hjälpmedel
 • Lära sig om hur delegering fungerar
 • Lära sig om rutiner
 • Lära sig om bemötande
 • Lära sig om hygien vid vård

 • Eleven får börja tidigast 06.00.
 • Eleven får sluta senast 20.00.
 • Arbetstiden får omfatta max 7 tim/dag med minst 30 min rast senast efter 4 ½ timmar. Det kan även behövas kortare pauser utöver lunch.

Nej, på helger är det inte skoltid och då får eleven inte göra prao.

Handledaren ska ha fyllt 18 år och bör ha minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Dessutom ska handledaren ha nödvändiga kunskaper om risker och skydd.

Samverka.nu har tagit fram en instruktionsfilm för vad du som handledare behöver veta:

Vad handledare behöver veta (youtube.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, eleven är försäkrad genom kommunens olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar under praotiden.

Olycksfallsförsäkring barn och ungdomar

Det direkta arbetsmiljöansvaret för eleven som är på prao ligger på den som driver verksamheten, alltså arbetsgivaren.

Praoeleven ska själv sjukanmäla sig till skolan och till dig som handledare.

På praktikkortet i samverka.nu fyller du i frånvaro.

Får du inte tag på eleven så kontakta elevens skola.

Följ de rutiner ni har på arbetsplatsen samt kontakta skolan. På praktikkortet hittar du kontaktuppgifter.