Olycksfallsförsäkring barn och ungdomar

Vad gör jag vid skada?

  • Sök tandläkare eller läkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Anmäl skadan till försäkringsbolaget, se nedan. Skadeanmälan görs av dig som vårdnadshavare.
  • Tänk på att alla taxiresor till och från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resan påbörjas.
  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget/regionen.
  • Släng inga skadade kläder eller andra föremål, till exempel glasögon.
  • Vid tandskada ska kostnaden vara godkänd av försäkringsbolaget innan behandling påbörjas
  • För ersättning av de utlägg som uppstår under behandlingstiden ska läkarintyg, räkningar och originalkvitton sparas.
  • Har olycksfallet skett under skoltid ska det även meddelas till respektive skola.

Försäkringsbesked

Skadeanmälan görs till Svedea

Skadeanmälan görs till Svedea fr o m 2021-01-01. Gäller skadeanmälan skadedatum före 2021-01-01, kontakta kommunens försäkringshandläggare.

Du kan använda något av följande alternativ när du gör din skadeanmälan:

Svedeas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.skadorforetag@svedea.seTelefon: 0771-160 199

Du som vårdsnadshavare kontaktar försäkringsbolaget. Sedan bedömer skaderegleraren direkt om skriftlig anmälan behövs eller ej.