Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser skapas för att bevara särskilda värden på olika platser. De anger inte markanvändningen, men kan reglera till exempel vad som kräver bygglov.

Här hittar områdesbestämmelser som är eller har varit på samråd från 2022. Områdesbestämmelser som antagits innan januari 2022 finns tillgängliga på plan- och bygglovskontoret, Håstaängsvägen 3, i Hudiksvall.