Aktuella upphandlingar

Några personer sitter runt ett bord. De diskuterar vad de ser på en laptop. Det ligger också några färgglada mappar på det vita runda bordet.

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Hudiksvall, Bollnäs, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn).

Hudiksvall

Pågående

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Bollnäs

Pågående

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Ljusdal

Pågående


 • Fordonstillbehör och reservdelar - Ljusdal 2024-05-03
  Ljusdals kommun upphandlar fordonstillbehör och reservdelar. Avropsberättigade parter: Ljusdals energiföretag med dotterbolag

 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30
  Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom yrkesområdet socionomer/socialsekreterare.

  Intresserade aktörer är välkomna att ansöka om kvalificering till det dynamiska inköpssystemet.

  Detta DIS gäller för samtliga kommuner i Hälsingland.


 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30
  Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom yrkesområdena sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeut.

  Intresserade aktörer är välkomna att ansöka om kvalificering till det dynamiska inköpssystemet.

  Detta DIS gäller för samtliga kommuner i Hälsingland.


 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31
  Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med anknytning till IT, genom ett Dynamiskt Inköpssystem (DIS).

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Nordanstig

Pågående

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Ovanåker

Pågående


 • Mattransporter Ovanåkers Kommun 2024-04-26
  Upphandlingen avser Mattransporter för Ovanåkers kommun både vad gäller Kostavdelningens kök samt Socialtjänstens behov av transport av matlådor till brukare inom kommunen.

 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30
  Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom yrkesområdet socionomer/socialsekreterare.

  Intresserade aktörer är välkomna att ansöka om kvalificering till det dynamiska inköpssystemet.

  Detta DIS gäller för samtliga kommuner i Hälsingland.


 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30
  Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom yrkesområdena sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeut.

  Intresserade aktörer är välkomna att ansöka om kvalificering till det dynamiska inköpssystemet.

  Detta DIS gäller för samtliga kommuner i Hälsingland.


 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31
  Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med anknytning till IT, genom ett Dynamiskt Inköpssystem (DIS).

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Söderhamn

Pågående


 • RFI - Voteringssystem och webbsändning - Hälsinglands kommuner 2024-05-15
  Välkommen att delta i marknadsdialog genom en RFI (Request for information) gällande webb-TV, digitalt voteringssystem samt sändning av övriga evenemang i Hälsinglands kommuner.

  BAKGRUND
  Kommunfullmäktige i respektive kommun har ca 10-14 sammanträden per år. Det kan även förekomma extra sändningar och evenemang.

  Beställare har i mer än tio år direktsänt och spelat in kommunfullmäktiges sammanträden och event. I dagsläget använder sig Beställare av olika verktyg, bland annat Youtube och...


 • Byggarbeten - Söderhamn, Ovanåker, Bollnäs, Nordanstig 2024-05-08
  Upphandlingen omfattar det samlade behovet av byggarbeten inom- och utomhus inom beställarnas fastighetsbestånd och innefattar planerade och oplanerade, större och mindre reparations­, underhålls­ och ombyggnadsarbeten. Upphandlingen avser även plåtarbeten för beställare i separat anbudsområde. Upphandlingen avser Söderhamns kommun, Ovanåkers kommun, Bollnäs kommun, Nordanstigs kommun, Faxeholmen AB, Söderhamn Nära AB, Söderhamn Elnät AB och Nordanstigs Bostäder AB.

 • Tjänstekoncession - Caféverksamhet på Aquarena - Söderhamn 2024-04-18
  Drift av caféverksamheten i befintlig lokal på Aquarena simhall i Söderhamn.

 • DIS Bemanningstjänster socionomer/socialsekreterare 2033-04-30
  Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom yrkesområdet socionomer/socialsekreterare.

  Intresserade aktörer är välkomna att ansöka om kvalificering till det dynamiska inköpssystemet.

  Detta DIS gäller för samtliga kommuner i Hälsingland.


 • DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 2033-04-30
  Upphandlingen omfattar ett upprättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande tillfällig bemanningspersonal inom yrkesområdena sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeut.

  Intresserade aktörer är välkomna att ansöka om kvalificering till det dynamiska inköpssystemet.

  Detta DIS gäller för samtliga kommuner i Hälsingland.


 • IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) 2027-01-31
  Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med anknytning till IT, genom ett Dynamiskt Inköpssystem (DIS).

 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Dnr: 2018/81 2034-09-17
  Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution

 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst Dnr: 2019/114 2033-09-17
  Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem, LOV, i Söderhamns kommun.

  Beskrivning

  Söderhamns kommun, inbjuder er att lämna ansökan om att bli utförare av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV).

  Ansökan ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

  Ansökan är en kostnadsfri tjänst för sökande och andra företag via kommunens upphandlingsverktyg www.Kommers.com.

  De r...

Planerade


 • Målningsarbeten - Faxeholmen (OBS kort anbudstid) 2024-04-26
  Uppdragen består av planerade och oplanerade målningsarbeten inom- och utomhus gällande Faxeholmen AB's fastighetsbestånd. Efter fördröjning pga. överprövningsprocess och den nu rådande avtalsspärren så kommer denna upphandling att annonseras med kortare anbudstid.