Leverantör till kommunen

Skickar du fakturor till Hudiksvalls kommun? När våra medarbetare beställer varor eller tjänster ska de lämna uppgift om fakturaadress, referens och förvaltning eller arbetsställe samt beställarens namn. Detta görs genom en speciell beställningsblankett, via telefon eller e-post.

Fakturaadress

Leverantörsfakturan ska märkas med referens och skickas till kommunens Fakturacentral. Varje referens bör faktureras på separat faktura. Bifoga gärna eventuella följesedlar och kvitton om det inte exakt framgår av texten på fakturan vad som inhandlats. Varor, kopior, reklam och annan post får inte bifogas med fakturan.

Beställningar som utfärdats till klienter inom indvid- och familjeomsorgen ska faktureras separat till Social- och fritidsförvaltningen. Dessa får med anledning av sekretesskrav inte blandas med annan fakturering.

Uppgifter på fakturan

Faktura till kommunen måste alltid vara försedd med referensnummer. Våra referenser består av max åtta tecken med kombinationer av bokstäver och siffror. Avser fakturan utfört arbete ska det anges om F-skattsedel eller skattebefrielse finns.

För att automattolkningen ska fungera så bra som möjligt ska följande fält finnas på fakturan:

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer/VAT nummer
  • Plusgironummer, bankgironummer, bankkonto

Fälten finns med som krav i EU-direktivet 2001/115/EG (faktureringsdirektivet)

Vill du skicka e-faktura till oss?

Om du ska skicka en e-faktura till oss du ange ett GLN-nummer eller ett Peppol-id.

  • GLN-nummer: 7381020520000
  • Peppol-id: 0007:2120002379

Van-operatör: Pagero

Kommunens organisationsnummer

212000-2379

Vill du göra affärer med oss?

Kommunen vill gärna göra affärer med lokala företag. Upphandling regleras av Lagen om offentlig upphandling, LOU och de flesta av våra inköp sker på ramavtal via offentlig upphandling, i samarbete med andra kommuner i Hälsingland.

Läs mer om upphandlingar och inköp