Ändring av ägare och ledning på fristående pedagogisk verksamhet

Du som fått godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller pedagogisk omsorg i Hudiksvalls kommun måste anmäla om det sker förändringar i ägar- och ledningskretsen.

Förändring i ägar- och ledningsstrukturen ska anmälas till Lärandenämnden senast en månad efter förändringen. Du som är behörig firmatecknare för företaget, föreningen eller stiftelsen undertecknar anmälan.

Ägar- och ledningsförängringar för en fristående grundskola eller gymnasieskola gör du hos Skolinspektionen:

Ägar- och ledningsprövning (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.