Hur fördelas tider i idrottshallar och gymnastiksalar?

Tillgången på tider för våra idrottshallar och gymnastiksalar är begränsad och därför måste en viss prioritering göras vid fördelningen av träningstider. På den här sidan berättar vi hur vi prioriterar.

Vardagskvällar kl. 16.00–22.00

Vid fördelning av träningstider från augusti till maj, i samtliga hallar och salar, prioriteras kunderna efter nedanstående indelning.

 1. Föreningar
 • Förening med ungdomsverksamhet och tävlingssäsong inomhus under vinterhalvåret. Ungdomsverksamhet har de föreningar som rapporterar in sina sammankomster och får lokalt aktivitetsstöd av kultur- och fritidsnämnden.
 • Förening med ungdomsverksamhet och tävlingssäsong utomhus under vinterhalvåret
 • Förening med motionsverksamhet som bedrivs inomhus
 • Förening med ungdomsverksamhet och huvudsaklig tävlingssäsong utomhus under sommarhalvåret
 1. Privatpersoners motionsverksamhet
 2. Företags friskvård för egen personal
 3. Övrig verksamhet till exempel kommersiell verksamhet

Vardagar kl. 08.00–16.00 i Fabriks-, Håsta- och Idrottshallen

 1. Kommunens skolor åk 7–9
 2. Specialidrottsprogram och särskolan på kommunens gymnasium
 3. Kommunens övriga skolverksamhet
 4. Friskolor åk 7–9
 5. Friskolors övriga skolverksamhet
 6. Föreningsverksamhet, enligt prioriteringsordningen ovan
 7. Privatpersoners motionsverksamhet
 8. Företags friskvård
 9. Övrig verksamhet

Föreningarna bör vid fördelning av träningstider ge förtur åt ungdomar under 16 år till tider före kl. 20.00.

Fabrikshallen, Håstahallen, Idrottshallen och Broman stora

Fördelning av träningstider vardagar kl. 16.00–22.00 i dessa hallar görs vid träffar under juni månad mellan kommunen och de föreningar som har tävlingssäsong inomhus under vinterhalvåret på stor plan. Vilka föreningar som berörs bestäms av Kultur och fritid utifrån idrott, lokalbehov och upptagningsområde.

Idrottshallen och Håstahallen är matcharenor och där bokas matcher på lördagar och söndagar. I dessa hallar finns tillgång till läktare, serveringsdisk och vaktmästarservice. Fabrikshallen och Broman stora är träningshallar och där bokas matcher bara i undantagsfall. I dessa hallar finns inte tillgång till läktare, serveringsdisk och vaktmästarservice

Önskemål om träningstider för kommande säsong ska lämnas in senast 31 maj. Fördelningen av träningstider baseras på hur många lag eller grupper varje förening har i varje åldersgrupp. Senior, junior, P/F 16 och P/F 14 genererar tre tider per vecka, P/F 12 två tider per vecka och P/F 10 en tid per vecka. Om tiderna inte räcker till fördelas de i förhållande till hur många tider föreningen borde fått.

Kan bokas för träning vardagar 16.00–22.00 samt helger 08.00–22.00. Föreningar har tillgång till salarna från samma vecka skolan börjar i augusti till en vecka innan skolan slutar i juni. Övriga hyresgäster tidigast från vecka 36 till en vecka innan skolan slutar i juni. Fördelning av tider görs efter prioriteringsordningen.

Önskemål om träningstider för föreningar med inomhus- och motionsverksamhet ska lämnas in senast 31 maj. Besked om tilldelad tid lämnas via e-post under juni månad.

Önskemål om träningstider för föreningar med utomhusverksamhet samt för privatpersoner och företag ska lämnas in senast 15 augusti. Besked om tilldelad tid lämnas via e-post i månadsskiftet augusti/september.

Idrottshallen och Håstahallen

Fördelning av matchtider görs i juni månad inför kommande säsong. Fördelningen sker i samarbete mellan kommunen och föreningarna vid träffar. Vid krockar gäller följande prioriteringsordning:

 1. Nationella och regionala tävlingar sanktionerade av förbund
 2. Seriematcher/sammandrag sanktionerade av förbund
 3. Cuper och matcher initierade av förening
 4. Träningsmatcher
 5. Övriga matcher.

Vad gäller för önskemål om tävlingar som är en hel dag eller helg?

Önskemål om tävlingar som är en hel dag eller helg ska lämnas in senast 31 maj. Föreningar med lag i seriespel ska lämna besked om hur många lag de anmält, och därmed behöver matchtider åt, senast 31 maj.

Matcher som spelas vardagar ska spelas på föreningens egen träningstid. Om man behöver använda en annan förenings tid ska båda föreningarna vara överens och tiderna ska ombokas.

Övriga hallar och salar

Önskemål om tävlingar i övriga hallar ska lämnas in senast 31 maj för att ha förtur före träningar. En bedömning görs om tävlingen är praktiskt möjlig att genomföra i den aktuella lokalen.

Önskemål som inkommer senare än 31 maj, och efter match-fördelningen är klar, får tid i mån av plats.

 • En tillfällig bokning är ansökningar om bokning som inkommer under pågående säsong.
 • Bokningsförfrågningar som skickas via e-post från bokningssidan tas om hand under kontorstid på vardagar. Bokningen gäller när du fått en bekräftelse via e-post, telefon eller post.
 • Bokningar måste vara kultur- och fritidskontoret tillhanda två vardagar före önskad tid, inför helger senast torsdag morgon, för att hinna tas om hand. Kalas måste bokas senast onsdag morgon inför kommande helg. Undantag, se skollov.
 • Föreningsledare med egen inloggning bokar träningstider enligt de regler som gäller för varje lokal.

Vi reserverar oss för att det under lov kan genomföras reparationer eller andra åtgärder som gör att ordinarie bokningar måste avbokas.

Skolornas hallar och salar har begränsad städning under loven.

Höst- sport- och påsklov

På dessa lov gäller ordinarie bokningar i alla hallar och salar. Tider som inte ska nyttjas ska bokas av i god tid, helst vid terminsstart, men senast veckan innan lovet startar.

Nya bokningar ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast en vecka innan lovet startar.

Jullov

Ordinarie bokningar gäller inte i Broman stora, Fabrikshallen, Håstahallen och Idrottshall A och B. I nämnda hallar kan lediga tider önskas fram till 1 november då de fördelas efter prioriteringsordningen. Kvarvarande lediga tider kan bokas fram till två dagar innan lovet börjar.

I övriga hallar och salar gäller ordinarie tider som vanligt. Tider som inte ska användas ska bokas av i god tid, helst vid terminsstart, men senast en vecka innan lovet startar.

Nya bokningar ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast en vecka innan lovet startar.

Önskemål om egna arrangemang eller matcher under jullovet i Broman stora, Fabrikshallen, Håstahallen och Idrottshall A kan göras från 15 september till 15 december.

Hallar och salar som inte blivit bokade två vardagar innan lovet börjar kan stängas för ytterligare bokningar under hela, eller delar av lovet.

Sommarlov

Under sommaren hyrs inte skolornas salar och hallar ut.

I Fabrikshallen, Håstahallen samt Idrottshall A och B kan föreningarna göra tillfälliga bokningar under lågsäsong, ungefär från 15 maj till 20 augusti. Ansökningarna ska göras före midsommar då möjligheten att ta emot nya bokningar är starkt begränsad under semesterperioden.

Föreningsledare med egen inloggning måste meddela kultur- och fritidskontoret före midsommar att de tänker boka träningstider under sommaren så taggarna kan aktiveras.