Entreprenöriellt lärande

Tre tjejer sitter framför en datorskärm och pratar om hur de ska lägga upp arbetet med skoluppgiften som de har fått.

Entreprenöriellt lärande innebär att du får utveckla förmågor såsom aktivt deltagande, organisationsförmåga, kreativitet, samarbetsförmåga, självständighet, reflektionsförmåga och förmågan att vara kritiskt granskande.

Genom det entreprenöriella lärandet får du som elev bättre möjlighet att lyckas med dina studier då du blir mera aktiva i ditt eget lärande och får sätta mål. Du blir även insatt i utbildningens mål och betygskriterier.

Driva företag under gymnasietiden

Som elev på Bromangymnasiet har du möjlighet att driva ett UF-företag där du får starta, driva och avveckla ett företag under ett år.

Byggmatte - matte ute i "verkstan"

På bygg- och anläggningprogrammet har matte- och yrkeslärarna på bygg- och anläggningsprogrammet utvecklat ”byggmatte”. Detta innebär att matteläraren undervisar en del ute i verkstan och bygglärarna vid vissa tillfällen deltar i matteklassrummet.

Tre områden för det entreprenöriella lärandet:

  • Förbereda elever - utforma en ”kurs” i aktivt lärande, t ex ”Naturkatastrof”, starta redan i årskurs ett, samt lära sig att använda ett digitalt självvärderingsverktyg.
  • Fortbildning för lärare – föreläsningar och workshops, kollegahandledning, pilotlärare som delar med sig och inspirerar sina kollegor, få ett gemensamt språk kring entreprenöriellt lärande.
  • Verktyg - ta fram gemensamma ”verktyg” som är lätta att använda och implementera dessa, samt underhålla och förnya