Mottagande av elever med långvarig frånvaro

Bromangymnasiet har ett samarbete med grundskolan med fokus på övergången mellan grundskolan och Bromangymnasiet.

Elever som har en problematisk skolfrånvaro i grundskolan och som inte haft rätt förutsättningar för att bli behöriga till gymnasiet kan erbjudas ett särskilt mottagande. Det syftar till att hjälpa eleverna in på skolan och till Introduktionsprogrammen.

Gruppen kan genom individanpassade introduktioner och planering av skolarbete i en anpassad miljö underlätta för personer som annars skulle avstå från gymnasiet helt.