För partier

Hudiksvalls valnämnd har fattat beslut gällande distribution av valsedlar inför EU-valet. Det framgår av protokoll (2024-02-27 § 12). Valnämnden beslutade att Hudiksvalls kommun endast distribuerar de valsedlar som levereras via Valmyndigheten.

Är det olika regler för olika valsedlar?

Kommunen ansvarar för att valsedlar enligt vallagens 8 kap 2 § st 1 p 3 finns i valsedelsställ (alltså Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Piratpartiet, Vänsterpartiet och Värdigt Liv. Dessa partier får sina namnvalsedlar utlagda om partiet begärt det).

Övriga partier som anmält sitt deltagande på föreskrivet sätt till Valmyndigheten måste själva distribuera sina valsedlar till vallokalerna och kontinuerligt kontrollera tillgången.

Vad gäller när partierna ska lämna valsedlar i röstnings- eller vallokal?

Partiföreträdare får inte bära partijackor och eventuella banderoller eller dylikt i röstmottagnings- eller vallokal. Röstmottagare har i uppgift att se till att beslutet efterlevs.

Valsedlar lämnas i neutrala kassar utan partisymboler till röstmottagarna i röstnings- eller vallokalen. Det är röstmottagarna som placerar valsedlarna i valsedelsstället efter en ordning som bestämts av valnämnden. Partier kan lämna valsedlar från och med kl. 07.30 på valdagens morgon till valdistriktens röstmottagare och till röstningslokal då de är öppna.

Får partier dela ut valsedlar utanför vallokalen?

Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler. Valsedelsutdelarna ska stå utanför entrén på behörigt avstånd från ingången. Om det är kö utanför lokalen får utdelning inte ske där kön är. Valsedelsutdelarna ska däremot inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar. Partipolitiska diskussioner ska undvikas även utanför entrén.

Vad gäller om påverkan i röstnings- eller vallokaler?

Enligt vallagen får det inte, på ett röstmottagningsställe eller vallokal eller intill detta, förekomma aktiviteter som syftar till att påverka väljarna i sina val. Det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen i lokalerna.