Din begäran ska innehålla

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig inom Hudiksvalls kommun. Då Hudiksvalls kommun består av flera olika nämnder måste sökning göras i alla de nämnder som berörs av din ansökan. Vi ber dig därför att specificera vilka register du önskar få del av, gärna också berörd myndighet/förvaltning.

Om du vill begära rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter ber vi dig ange skälen till det.

  • Det personnummer eller organisationsnummer personuppgifterna avser.
  • För- och efternamn
  • Telefon dagtid
  • Vilka register/vilken nämnd hos Hudiksvalls kommun som avses.

Vill du att någon ska företräda dig behöver vi en undertecknad fullmakt så att vi vet att du vill bli företrädd av den personen.