Ny- och ombyggnationer av förskolor och skolor

Just nu renoveras och byggs nya förskolor och skolor runt om i kommunen. Syftet är att ersätta uttjänsta lokaler. Men också göra det möjligt att lämna tillbaka de moduler som idag används som tillfälliga lokaler på en del förskolor.

Del av förskolans inriktningsbeslut och genomförandeplan

Nybyggnationerna av förskolor är en del av inriktningsbeslutet och genomförandeplanen för förskolan i Hudiksvalls kommun. Bygget av nya 6-avdelningsförskolor gör att förskolan kan avyttra moduler som idag används som ersättningslokaler.

Genom nybyggnationerna kan lokalkostnaderna effektiviseras samtidigt som förskolan kan erbjuda ändamålsenliga lokaler och skapa en bra arbetsmiljö för både barn och personal.

De nya förskolorna innebär också att barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattis, får nya lokaler i Hudiksvall men det innebär också att Nattis utökas till den planerade förskolan i Näsviken.