Ny förskola i Näsviken

Ny 6-avdelningsförskola med Nattis planeras i Näsviken. Här kan du följa bygget av nya förskolan.

Vad är planerat?

  • Riva befintlig förskola.
  • Bygga ny förskola med 6 avdelningar och nattis på samma mark.
  • Skapa ändamålsenliga lokaler som är anpassade efter förskolans uppdrag och undervisning med barnens bästa i fokus.
  • Ersätta uttjänta lokaler samt återlämna modul.

Status för bygget av ny förskola i Näsviken

Den nya förskolan i Näsviken, Linfröets sexavdelningsförskola, är nu färdigställd. På sikt kommer även förskolan innefatta Nattis.

Barnen på Linfröets förskola har varit evakuerade på två olika förskolor i Forsa, på Asplundens förskola och på Liljans förskola. Barnen flyttar in under september och oktober månad. Därmed kommer evakueringslokalernas att lämnas av förskolan.

Invigning

Invigningen av Näsvikens nya förskola planeras till den 26 oktober, inbjudan kommer inom kort.

Vårdnadshavare kommer att bjudas in till föräldramöten och Näsvikensborna, samt övriga intresserade, är välkomna till ett öppet hus lördagen den 28 oktober mellan klockan 11.00 – 13.00 för rundvandring i lokaler och för att fira Näsvikens nya fina förskola.

Läs mer

Första spadtaget för Näsvikens förskola