Renovering av Iggesunds skola

Iggesunds skola är mitt i en renoveringsprocess. Renoveringen är baserad på forskning och har för avsikt att stärka skolans arbetssätt men också att hjälpa elever och pedagoger att trivas ännu bättre i skolmiljön.

Status för renovering av Iggesunds skola

Iggesunds skola har en pågående renovering av skolans lokaler sedan några år.

Det som pågår just nu är ett samarbete med Kungliga tekniska högkolan, KTH, gällande skolans belysning och vad som är den bästa belysningen i en skola.

Läs mer: