Renovering av Iggesunds skola

Iggesunds skola är mitt i en renoveringsprocess. Renoveringen är baserad på forskning och har för avsikt att stärka skolans arbetssätt men också att hjälpa elever och pedagoger att trivas ännu bättre i skolmiljön.

Status för renovering av Iggesunds skola

Iggesunds skola har en pågående renovering av skolans lokaler sedan några år.

Just nu väntas besked på en överprövad upphandling och det har blivit en paus i väntan på det.

Det som pågår just nu är ett samarbete med Kungliga tekniska högkolan, KTH, gällande skolans belysning och vad som är den bästa belysningen i en skola. Planen framåt är en byggstart tidig vår för utbyggnad av skolan när överprövningen av upphandlingen är klar.

Läs mer: