Starta företag

Tekniska arbetare man vatten

Det finns många anledningar att bli företagare. Du kanske vill förverkliga en dröm, jobba med något du älskar eller bestämma över din tid. Här hittar du information du behöver för att komma i gång med ditt företag.

Vi erbjuder rådgivning, information om finansiering, tillstånd, lokaler och mark. Vi erbjuder också utbildningar samt nätverksträffar som kan förse dig med värdefulla kontakter för ditt företagande. Mer information om företagande hittar du på Verksamts webbplats:

verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningar och nätverksträffar

Utbildningar och nätverksträffar för dig som funderar på att starta företag hittar du i vår kalender:

Kalender tillväxt och näringsliv

Vi kan lotsa dig rätt

Hur kommer jag i gång? Vilken bolagsform passar bäst? Blivande eller nyblivna företagare har ofta många frågor. Vi erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning. Oavsett om du redan har en klar affärsidé eller om du inte vet hur du ska börja så är du välkommen att höra av dig till oss. Vi utgår från din idé och ger dig det stöd du behöver för att utforma en komplett affärsplan med kalkyler och budgetar.

Rådgivning gör dig riktigt bra förberedd inför starten av ditt företag. Statistik visar att färre än en procent av de som fått rådgivning gått i konkurs efter tre år. Det är unikt och visar att din tid är väl investerad.

Vi hjälper dig med exempelvis tillstånd och anmälan av enskilda avlopp, värmepumpar, skolor/förskolor, miljöfarlig verksamhet och livsmedelsanläggningar. Vi ger också råd i andra frågor som rör människors hälsa och miljön.

Vi hjälper dig med tillstånd till brandfarliga och explosiva varor. Vi hjälper dig också med översiktlig rådgivning om utrymningsvägar, brandsektioneringar, släckutrustning och andra frågor som rör förebyggande av bränder och olyckor.

Vi hjälper dig med bygglov, rivningslov och frågor som rör byggnader och användningen av dessa. Vi hjälper dig också med frågor som rör strandskydd i samband med bygglov och detaljplaner.

Regler och tillstånd

När du ska starta eget företag, eller om du planerar att ändra inriktning på en verksamhet som du redan driver, kan du behöva tillstånd från eller göra en anmälan till olika myndigheter.

Regler och tillstånd

Lagar som kan påverka ditt företag

Till exempel:

 • Utrymningsvägar
 • Brandlarm/utrymningslarm
 • Brandsektioneringar
 • Släckutrustning

Till exempel:

 • Hantering och försäljning av brandfarliga varor och drivmedel som gasol, bensin, diesel, tändvätskor, sprängmedel, ammunition och fyrverkerier mm.

Till exempel:

 • Ny- och ombyggnation
 • Ny användning av lokal till annan verksamhet
 • Uppläggning av massor inom detaljplan
 • Ändring av ekonomibyggnader i jordbruk till annan inriktning
 • Detaljplaner

Till exempel:

 • Restauranger, caféer, livsmedelsbutiker mm
 • Försäljning på marknader och torg
 • Dricksvatten till allmänheten

Till exempel:

 • Verksamheter som bullrar, dammar eller släpper ut föroreningar till luft och vatten eller hanterar vissa kemiska produkter
 • Transport, lagring eller mellanlagring av avfall
 • Enskilda avlopp och värmepumpar
 • Grävning och schaktning inom vattenskyddsområden
 • Skolor och förskolor
 • Verksamheter med risk för blodsmitta och bassängbad
 • Strandskydd

Socialt företagande

Socialt företagande handlar, precis som företagande i stort, om att sälja varor eller tjänster. Ett socialt företag har också ett annat syfte och det är att integrera människor som har svårare att komma in på arbetsmarknaden.

När människor kan försörja sig själva, tillhöra en gemenskap och utvecklas tillsammans skapar det också andra värden – inte bara för den enskilda individen, utan för hela samhället.

Socialt företagande kan drivas i olika företagsformer, många är organiserade som arbetskooperativ, där demokrati och deltagande är viktigt. De som arbetar i kooperativet är medlemmar och äger tillsammans sitt företag. Är du intresserad av att veta mer om socialt företagande?