Kommunens arbete för näringslivsklimatet

Ett bra näringslivsklimat leder till att fler personer vill starta företag, befintliga företag vill utvecklas och det blir attraktivare för företag utifrån att etablera sig i kommunen. Det får i sin tur positiva effekter för en kommuns tillväxt - fler personer kommer i sysselsättning och kommunens skatteintäkter ökar, pengar som kommunen behöver för att bland annat finansiera skola, vård och omsorg.

Ett bra näringslivsklimat där företag kan startas och utvecklas är därför oerhört viktigt för Hudiksvalls kommun. Därför jobbar kommunen aktivt med näringslivsklimatet genom flera olika insatser, nedan kan du läsa mer om vad som görs för att förbättra näringslivsklimatet.

  • Företagsbesök – varje år genomförs hundratals företagsbesök i syfte att öka förståelsen för företagens förutsättningar och skapa bättre dialog mellan kommun och näringsliv.
  • Näringslivsenheten och kommunledningen har tillsammans med lokala näringslivsrepresentanter från Företagarna och Teknikföretagen tagit fram ett gemensamt årshjul med syfte att öka samverkan mellan kommun och näringsliv.
  • En väg in – för att underlätta för alla företagare som vill starta och driva företag i Hudiksvalls kommun genom att förenkla och samordna kontakter med kommunen och andra aktörer.
  • Hållbarhet, inkludering och mångfaldsfrågor prioriteras och är en integrerad del i allt vi gör för att uppnå hållbar tillväxt.

SKL:s servicemätning Insikt

2022 förbättrade Hudiksvall sitt redan höga resultat Insikts-mätningen:

Hudiksvalls kommun förbättrar sitt redan höga resultat i SKR:s mätning av företagsklimat

Bästa näringslivskommun i Gävleborg 2022

I 2022 års upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppade Hudiksvall i Gävleborgs län:

Hudiksvall bästa näringslivskommun i Gävleborg