Skolors anmälan om utredning vid upprepad eller längre frånvaro

När friskolor eller skolor i annan kommun inleder en utredning av upprepad eller längre frånvaro av en elev folkbokförd i Hudiksvalls kommun måste huvudmannen anmäla detta till Hudiksvalls kommun.

Anmälan görs via vår e-tjänst:

OBS! om eleven har skyddad identitet ska inte du inte göra anmälan via e-tjänsten. Läs mer nedan om vad som gäller för elev med skyddad identitet.

Frånvaro för skyddad elev

Med skyddade elever avses elever med skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering. Om du har inlett en utredning gällande en elev med skyddad identitet ska du göra anmälan till huvudmannen (Hudiksvalls kommun) via nedan blanketter: