Nationella program

Verksamheten finns på Bromangymnasiet i Hudiksvall. Vi erbjuder en skolmiljö där personlighet och kunskaper kan utvecklas.

Du läser alla kurser på Bromangymnasiet och på olika arbetsplatser där du får din arbetslivsträning. Denna praktiska del utformas just för dig och dina behov, önskemål och förutsättningar.

Vårt samarbete med arbetsplatser ökar dina möjligheter till att få ett arbete och en meningsfull sysselsättning efter avslutad utbildning. Förutom gymnasiegemensamma ämnen läser du yrkesämnen efter din egen individuella studieplan. Den teoretiska delen varvas med praktiskt arbete så att sambandet mellan teori och praktik blir tydligt.

I utbildningen finns även möjlighet till ditt individuella val. Det kan vara kurser som inte alls är inom din valda yrkesinriktning. Några exempel på kurser som vi brukar erbjuda som individuellt val är idrottskurser, bildkurser, matlagningskurser och musik. Elevernas egna önskemål är en viktig faktor när vi avgör vilka kurser som ska erbjudas.

Bromangymnasiets nationella program

Fritid

Du får prova på olika fritidsaktiviteter för att kunna skapa en meningsfull fritid efter avslutad skolgång. Både kultur och idrott är viktiga inslag.