Administration, handel och varuhantering

På anpassade gymnasieskolans program för administration, handel och varuhantering får du bekanta dig med de vanligaste arbetsuppgifterna i en butik, på ett lager och på ett kontor.

Här får du lära dig använda datorprogram och hur de används i det dagliga arbetet. Du får också lära dig om marknadsföring och hur man bemöter kunder och arbetskamrater. Två dagar i veckan får du undervisning av en yrkeslärare och resten av veckan är det undervisning i vanliga skolämnen som svenska, engelska, matematik. Undervisningen  anpassas till dina förutsättningar och behov.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Under dina fyra år på skolan kommer du att vara ute på minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du är på en arbetsplats för att i verkligheten lära dig grunderna för yrket. På arbetsplatsen tränar du och använder de kunskaper du får på programmet. 

Betyg 

Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren ska bedöma dina kunskaper och jämföra dem med kraven som finns för betygsstegen A, B, C, D och E. 

Gymnasiearbete

I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiearbete. Det ska passa ihop med programmålen och din utbildning. Gymnasiesarbetet ska visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde.

Individuell studieplan 

Du har en individuell studieplan. I den står det vilka ämnen och kurser som du läser under din gymnasietid. Alla beslut om vad du ska läsa och arbeten som du utför ska finnas med i din studieplan.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?‌
Gemensamma ämnen
900p

Svenska 1 eller svenska som andra språk 1

200

Engelska 1

100

Matematik 1

100

Idrott och hälsa 1

200

Estetisk verksamhet

100

Samhälskunskap 1

50

Regligionskunskap 1

50

Historia 1

50

Naturkunskap 1

50Programgemensamma ämnen
500p

Administration 1

100

Handel 1

100

Information och kommunikation 1

100

Inköp och logistik 1

100

Service och bemötande 1

100Individuellt val
200p

Exempel; idrott, matlagning, musik, trafikkunskap, textil och design
Gymnasiearbete
100p


Programfördjupning (

exempel)

800p

Mat och butik 1


Plocklager


Lokalvård 1


Handel 2


Praktisk marknadsföring


Entreprenörskap


Hem- och konsumentkunskap 1


Digital kompetens