Fastighet, anläggning och byggnation

På anpassade gymnasieskolans program för fastighet, anläggning och byggnation får du lära dig det som krävs för att underhålla och repararera fastigheter, samt hur man underhåller utomhusmiljön runt en fastighet.

Du får också lära dig hur man både använder och sköter olika maskiner och verktyg. Eftersom du kommer i kontakt med hyresgäster, så kommer du även att studera ämnet “Service och bemötande”. Två dagar i veckan får du undervisning av en yrkeslärare och resten av veckan är det undervisning i vanliga skolämnen som svenska, engelska, matematik. Undervisningen ska anpassas till dina förutsättningar och behov.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Under dina fyra år på skolan kommer du att vara ute på minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du är på en arbetsplats för att i verkligheten lära dig grunderna för yrket. På arbetsplatsen tränar du och använder de kunskaper du får på programmet.

Betyg

Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren ska bedöma dina kunskaper och jämföra dem med kraven som finns för betygsstegen A, B, C, D och E.

Gymnasiearbete

I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiearbete. Det ska passa ihop med programmålen och din utbildning. Gymnasiesarbetet ska visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde.

Individuell studieplan

Du har en individuell studieplan. I den står det vilka ämnen och kurser som du läser under din gymnasietid. Alla beslut om vad du ska läsa och arbeten som du utför ska finnas med i din studieplan. Två dagar i veckan får du undervisning av yrkeslärare och resten av veckan är det undervisning i vanliga skolämnen som svenska, engelska, matematik. Undervisningen anpassas till dina förutsättningar och behov. 

Vilka ämnen ingår i utbildningen?‌
Gemensamma ämnen
900p

Svenska 1 eller svenska som andra språk 1

200

Engelska 1

100

Matematik 1

100

Idrott och hälsa 1

200

Estetisk verksamhet

100

Samhällskunskap 1

50

Regligionskunskap 1

50

Historia 1

50

Naturkunskap 1

50Programgemensamma ämnen
400p

Bygg- och anläggning 1

100

Fastighetsskötsel

200

Service och bemötande 1

100Individuellt val

Exempel; idrott, matlagning, musik, trafikkunskap, textil och design                                

200p


Gymnasiearbete
100p


Programfördjupning (exempel)

900p


Entreprenörskap


Hem- och konsumentkunskap 1


Digital kompetens


Fastighetsskötsel-byggnadsunderhåll


Fastighetsskötsel-inre miljö


Bygg och anläggning 2


Hantverkstekniker 1


Hantverkstekniker 1