Hotell, restaurang och bageri

Anpassade gymnasieskolans program för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program har du kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.

Under utbildningen får du bland annat lära dig matlagning, bakning och servering. Du får lära dig om hur man hanterar livsmedel och hur du arbetar i olika typer av kök. Du får dessutom lära dig olika arbetsuppgifter som tränar dig för arbete på hotell.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Under dina fyra år på skolan kommer du att vara ute på minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du är på en arbetsplats för att i verkligheten lära dig grunderna för yrket. På arbetsplatsen tränar du och använder de kunskaper du får på programmet.

Betyg

Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren ska bedöma dina kunskaper och jämföra dem med kraven som finns för betygsstegen A, B, C, D och E.

Gymnasiearbete

I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiearbete. Det ska passa ihop med programmålen och din utbildning. Gymnasiesarbetet ska visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde.

Individuell studieplan

Du har en individuell studieplan. I den står det vilka ämnen och kurser som du läser under din gymnasietid. Alla beslut om vad du ska läsa och arbeten som du utför ska finnas med i din studieplan.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Ämnen som ingår i utbildningen

Gemensamma ämnen

900 poäng

Engelska 1

100 poäng

Estetisk verksamhet

100 poäng

Historia 1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

200 poäng

Matematik 1

100 poäng

Naturkunskap 1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1

50 poäng

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

200 poäng

Programgemensamma ämnen

600 poäng

Bageri- och konditorikunskap

100 poäng

Hotell

100 poäng

Livsmedels- och näringskunskap

100 poäng

Måltids- och branschkunskap

200 poäng

Service och bemötande 1

100 poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Programfördjupning

700 poäng

Hem- och konsumentkunskap 1

100 poäng

Våningsservice 1

100 poäng

Digital kompetens

100 poäng

Mat och butik 1

100 poäng

Mat och butik 2

100 poäng

Matlagning 1

100 poäng

Frukost- och bufféservering 1

100 poäng