Hälsa, vård och omsorg

På anpassade gymnasieskolans program för hälsa, vård och omsorg får du arbeta med människor i olika åldrar och situationer. Det kan handla om arbete inom till exempel fritidsverksamhet och förskola. Det kan också handla om arbete med äldre personer och deras behov av vård och omsorg.

Programmet passar också dig som är intresserad av frågor som handlar om hur kost och motion kan påverka oss människor. Du ska tycka om att arbeta med människor och vilja arbeta med service. Två dagar i veckan får du undervisning av en yrkeslärare och resten av veckan är det undervisning i vanliga skolämnen som svenska, engelska, matematik. Undervisningen ska anpassas till dina förutsättningar och behov.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Under dina fyra år på skolan kommer du att vara ute på minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du är på en arbetsplats för att i verkligheten lära dig grunderna för yrket. På arbetsplatsen tränar du och använder de kunskaper du får på programmet.

Betyg

Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren ska bedöma dina kunskaper och jämföra dem med kraven som finns för betygsstegen A, B, C, D och E.

Gymnasiearbete

I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiearbete. Det ska passa ihop med programmålen och din utbildning. Gymnasiesarbetet ska visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde.

Individuell studieplan

Du har en individuell studieplan. I den står det vilka ämnen och kurser som du läser under din gymnasietid. Alla beslut om vad du ska läsa och arbeten som du utför ska finnas med i din studieplan.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?
Gemensamma ämnen
900p

Svenska 1 eller svenska som andra språk 1

200

Engelska 1

100

Matematik 1

100

Idrott och hälsa 1

200

Estetisk verksamhet

100

Samhälskunskap 1

50

Regligionskunskap 1

50

Historia 1

50

Naturkunskap 1

50Programgemensamma ämnen
600p

Hälsa 1

100

Hälsa 2

100

Människan

100

Service och bemötande 1

100

Vård och omsorg 1

200Individuellt val

Exempel; idrott, matlagning, musik, trafikkunskap, textil och design

200p
Gymnasiearbete
100p


Programfördjupning

(exempel)

700p

Barnet i förskolan 1


Barnet i förskolan 2


Lokalvård 1


Vård och omsorg 2


Entreprenörskap


Friluftsliv


Hem- och konsumentkunskap 1


Digital kompetens