Elevhälsan på Bromangymnasiet

Elevhälsans arbete är inriktat på att stödja och hjälpa dig som elev för att åren på Bromangymnasiet ska bli så bra som möjligt. Här får du exempelvis stöd när du behöver någon att prata med:

 • Om du mår dåligt?
 • Om pluggandet känns tungt?
 • Om du har problem med relationer?

I elevhälsan ingår skolsköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och specialpedagoger. Det finns även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig
Skriv ut

Kontakt

 • Bromangymnasiet

  Reception

  bromangymnasiet@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-197 00

  Öppettider:

  Måndag-fredag kl 07.30-16:00

 • Elevhälsan

  Åsa Bergshem, ÅBm

  asa.b2@utb.hudiksvall.se

  Specialpedagog

  Bromangymnasiet

  Elevhälsa

  Telefon: 0650-384 84

  Mobil: 073-274 20 76

  - SE3, 4


  Christina Bergström, CB

  christina.b@utb.hudiksvall.se

  Specialpedagog

  Bromangymnasiet

  Elevhälsa

  Mobil: 070-67 65 894

  Specialpedagog för:

  - Handels- och administrationsprogrammet

  - Hotell- och turismprogrammet

  - Restaurang- och livsmedelsprogrammet


  Ann Bergwaahl

  Leg psykolog

  Hudiksvalls kommun

  Centrala elevhälsan

  Telefon: 0650-55 60 97


  Karin Nilsson Segrell

  karin.nilsson-segrell@hudiksvall.se

  Skolsköterska

  Bromangymnasiet

  Elevhälsa

  Telefon: 0650-197 19

  - Ekonomiprogrammet

  - Gymnasiesärskolan

  - Samhällsvetenskapsprogrammet

  - Vård- och omsorgsprogrammet


  Sofia Boström

  sofia.bostrom@hudiksvall.se

  Skolsköterska

  Bromangymnasiet

  Elevhälsa

  Telefon: 0650-197 20

  Mobil: 072-217 92 57

  - El- och energiprogrammet

  - Estetiska programmet

  - Fordons- och transportprogrammet

  - Handel- och administrationsprogrammet

  - Hotell- och turismprogrammet

  - Restaurang- och livsmedelsprogrammet

  - VVS- och fastighetsprogrammet  Anna Hamberg

  anna.hamberg@hudiksvall.se

  Kurator

  Bromangymnasiet

  Elevhälsa

  Telefon: 0650-197 18

  Mobil: 073-274 20 72

  - El- och energiprogrammet

  - Estetiska programmet

  - Fordons- och transportprogrammet

  - VVS- och fastighetsprogrammet

  - Gymnasiesärskolan


  Josefine Persson

  josefine.persson@hudiksvall.se

  Kurator

  Bromangymnasiet

  Elevhälsa

  Telefon: 0650-55 68 23

  Mobil: 072-531 41 73

  - Handel- och administrationsprogrammet

  - Hotell- och turismprogrammet

  - Introduktionsprogrammet

  - Restaurang- och livsmedelsprogrammet


  Anna Strömberg

  anna.stromberg@hudiksvall.se

  Kurator

  bromangymnasiet

  elevhälsa

  Telefon: 0650-55 60 96

  Mobil: 073-023 34 06

  - Vård- och omsorgsprogrammet

  - Samhällsvetenskapsprogrammet

  - Ekonomiprogrammet


  Madeleine Lundholm

  madeleine.lundholm@hudiksvall.se

  Kurator

  Bromangymnasiet

  Elevhälsa

  Telefon: 0650-197 17

  Mobil: 073-270 13 96

  - Naturvetenskapsprogrammet

  - Teknikprogrammet

  - Bygg- och anläggningsprogrammet

  - Hudiksvalls Industritekniska proogram (HIT)


  Louise Lindstedt

  louise.lindstedt@hudiksvall.se

  Skolsköterska

  Bromangymnasiet

  Elevhälsa

  Telefon: 0650-197 06
  Mobil: 070-190 33 17

  - Bygg- och anläggningsprogrammet

  -Hudiksvalls Industritekniska program (HIT)

  - Introduktionsprogrammet

  - Naturvetenskapsprogrammet

  - Teknikprogrammet


  Elisabet Engelbrekts, EEs

  elisabet.engelbrekts@hudiksvall.se

  Arbetsterapeut/elevsamordnare

  Bromangymnasiet

  Elevhälsa

  Mobil: 072-238 70 59

  Arbetsterapeut/elevsamordnare för:

  - Bygg- och anläggningsprogrammet

  - Hudiksvalls Industritekniska program (HIT)

  - Naturvetenskapsprogrammet

  - Teknikprogrammet

  Arbetsterapeut för

  - Gymnasiesärskolan


  Lisa Mossnelid

  Lisa.m@utb.hudiksvall.se

  Arbetsterapeut

  Bromangymnasiet

  Elevhälsa

  Mobil: 070-268 98 53

  - Ekonomiprogrammet

  - El- och energiprogrammet

  - Estetiska programmet

  - Fordons- och transportprogrammet

  - Samhällsvetenskapsprogrammet

  - VVS- och fastighetsprogrammet

  - Vård- och omsorgsprogrammet

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden