Elevhälsan på Bromangymnasiet

Elevhälsans arbete är inriktat på att stödja och hjälpa dig som elev för att åren på Bromangymnasiet ska bli så bra som möjligt. Här får du exempelvis stöd när du behöver någon att prata med:

  • Om du mår dåligt?
  • Om pluggandet känns tungt?
  • Om du har problem med relationer?

I elevhälsan ingår skolsköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och specialpedagoger. Det finns även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.