Omställning bättre skola

Ett barn som sitter vid ett bord och läser en bok

Kommunen behöver kraftsamla för en ännu bättre skola med ökade kunskapsresultat och ökad likvärdighet. Lärandeförvaltningen behöver också göra åtgärder för att hålla budget.

Allt färre barn inom förskola och skola innebär en minskad budget. Samtidigt behöver vi hitta sätt att öka kunskapsresultaten likvärdigheten för att säkra upp att alla barn och unga får den utbildning de har rätt till. För att klara det behöver vi göra ett omställningsarbete och gör vi ingenting nu blir det ännu svårare att möta framtidens utmaningar.

Bättre skola

Lärandeförvaltningen har fått i uppgift att kraftsamla för en bättre skola

Så här ser uppdraget ut:

  • Att lärandeförvaltningen ser över hur grundskolan blir en likvärdig och kunskapsinriktad utbildning.
  • Att se över hur lärandeförvaltningen kan klara sin kompetensförsörjning och uppnå högre kvalitet samt bättre arbetsmiljö för elever och medarbetare.
  • Att lärandeförvaltningen tar fram förslag på inriktningsbeslut och genomförandeplan för grund- samt gymnasieskolans lokaler. Med målsättningen att ta igen den underhållsskuld som finns idag.
  • Att utredningarna särskilt beaktar strategin för en hållbar landsbygdsutveckling vilket innebär att förslag som tas fram ska skapas genom samverkan och dialog,
  • Att utredningarnas förslag bidrar till en budget i balans.
  • Att lärandeförvaltningen tar fram en tidsplan för utredningarna som presenteras för nämnden i september.

Omställningsarbetet inom förskola och skola

Färre barn och elever inom förskola och skola innebär att personalstyrkan behöver minska.

Legitimerade lärare och förskollärare kommer inte att sägas upp men kan komma att behöva byta arbetsplats.

- Jag har stor förståelse för att det är en tuff situation för alla berörda. Omställningsfonden finns med för att stötta. Kommunen har samtidigt stora rekryteringsbehov inom social- och omsorgsförvaltningen. Rekryterings- och bemanningsenhet spelar en viktig roll i omställningsarbetet liksom Cul, säger kommundirektör Lena Högback.

Omställningsarbete på längre sikt

Lärandenämnden har också ett omställningsarbete att göra på längre sikt. I och med att antalet barn minskar de kommande åren måste förvaltningen anpassa sig till den utvecklingen bland annat när det gäller antalet medarbetare. Samtidigt blir det allt fler äldre vilket gör att pengarna måste fördelas om för att kommunen ska klara att erbjuda välfärd även i framtiden.

Skola i utveckling

Det pågår ett tufft omställningsarbete men det händer också mycket positivt inom skolan i Hudiksvalls kommun. Här är ett axplock på hur skolorna jobbar för att alla barn och unga ska vara trygga i skolan och nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Skola i utveckling