Tematiskt tillägg för vindkraft

Vad?

Planen pekar ut lämpliga områden för vindkraft. Planen är vägledande vid tillståndsgivning och handläggning av vindkraftsärenden.

När?

Planen är färdig och ligger till grund för etableringar av vindkraft.

Läs mer i planen