Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten

Här presenteras samverkansavtalet och reglemente för hjälpmedelsverksamheten. En gemensam nämnden mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län