Statistik om Hudiksvalls kommun

På båda sidor om den spegelblanka kanalen nere vid Möljen ligger de gamla rödvita sjöbodarna. Framför dessa finns en lång brygga och i framkant av bilden ligger en blomrabatt med röda och lila blommor.

Svar på de vanligaste frågorna om befolkning och antal invånare i Hudiksvalls kommun.

Statistiken bygger på data från Statistiska Centralbyrån, SCB.Ytterligare statistik finns på SCB:s webbplats (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har inte möjlighet att tillhandahålla någon enskilt anpassad statistikservice till enskilda, föreningar med mera. Företag som önskar statistikuppgifter vid etableringsfrågor med mera hänvisas till kommunens näringslivsenhet.

Statistik om befolkning

Hudiksvalls kommun hade 37 645 invånare år 2023. I tabellen redovisas invånarantalet för de fem senaste åren samt för åren 1990, 2000 och 2010.

Befolkning

År


Antal

invånare

2023

37 645

2022

37 688

2021

37 744

2020

37 531

2019

37 607

2010

36 849

2000

37 454

1990

38 328

Antal invånare i Hudiksvalls kommun den 31 december för respektive år.

Födelsenetto och flyttnetto

Tabellen redovisar antal nyfödda, döda, inflyttade och utflyttade för Hudiksvalls kommun under de fem senast tillgängliga åren.

  • Skillnaden mellan antal nyfödda och antal döda utgör födelsenettot. År 2023 var födelsenettot -153 personer.
  • Skillnaden mellan antal inflyttade och antal utflyttade bildar flyttnettot. År 2023 var flyttnettot 113 personer.

Nyfödda, döda, inflyttade och utflyttade

År


Antal

nyfödda

Antal

döda

Antal

inflyttade

Antal

utflyttade

2023

294

447

1 397

1 284

2022

299

460

1 461

1 378

2021

332

431

1 525

1 236

2020

332

487

1 416

1 329

2019

320

411

1 464

1 209

Antal nyfödda, döda, inflyttade och utflyttade i Hudiksvalls kommun för respektive år.

Ålder

År


0-5 år

6-15 år

16-18 år

19-64 år

65-79 år

80+ år

Totalt

2023

2 026

4 229

1 361

19 922

7 453

2 654

37 645

Tabellen redovisar hur kommunens befolkning är sammansatt i olika åldersklasser. Antal invånare i olika åldersgrupper i Hudiksvalls kommun den 31 december 2022.

Invånarantal i tidigare församlingsområden

Antal invånare i kommunens församlingar den 31 december 2022.

Församlingsområde


Antal

invånare

Hudiksvall

10 283

Idenor

1 754

Hälsingtuna

6 570

Rogsta

1 475

Enånger

1 468

Njutånger

4 677

Forsa

3 948

Hög

566

Delsbo

4 442

Bjuråker

1 833

Norrbo

622