Statistik om Hudiksvalls kommun

På båda sidor om den spegelblanka kanalen nere vid Möljen ligger de gamla rödvita sjöbodarna. Framför dessa finns en lång brygga och i framkant av bilden ligger en blomrabatt med röda och lila blommor.

Hudiksvalls kommun publicerar här de vanligaste frågorna om befolkning, antal invånare m m. Statistiken bygger på data från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Ytterligare statistik finns på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har inte möjlighet att tillhandahålla någon enskilt anpassad statistikservice till enskilda, föreningar med mera. Företag som önskar statistikuppgifter vid etableringsfrågor med mera hänvisas till kommunens näringslivsenhet.

Statistik om befolkning

Hudiksvalls kommun hade 37 744 invånare år 2021. I tabellen redovisas invånarantalet för de fem senaste åren samt för åren 1990, 2000 och 2010.

Befolkning

År


Antal

invånare

2021

37 744

2020

37 531

2019

37 607

2018

37 430

2017

37 401

2010

36 849

2000

37 454

1990

38 328

Antal invånare i Hudiksvalls kommun den 31 december för respektive år.

Tabellen redovisar antal nyfödda, döda, inflyttade och utflyttade för Hudiksvalls kommun under de fem senast tillgängliga åren. Skillnaden mellan antal nyfödda och antal döda utgör födelsenettot. Skillnaden mellan antal inflyttade och antal utflyttade bildar flyttnettot. För 2021 var födelsenettot -99 personer och flyttnettot 289 personer

Flyttnetto

År


Antal

nyfödda

Antal

döda

Antal

inflyttade

Antal

utflyttade

2021

332

431

1 525

1 236

2020

332

487

1 416

1 329

2019

320

411

1 464

1 209

2018

322

418

1 485

1 359

2017

361

416

1 664

1 519

Antal nyfödda, döda, inflyttade och utflyttade i Hudiksvalls kommun för respektive år.

Ålder

År


0-5 år

6-15 år

16-18 år

19-64 år

65-79 år

80 år

Totalt

2021

2 184

4 296

1 339

19 994

7 498

2 433

37 744

Tabellen redovisar hur kommunens befolkning är sammansatt i olika åldersklasser. Antal invånare i olika åldersgrupper i Hudiksvalls kommun den 31 december 2021.

Invånarantal i tidigare församlingsområden

Antal invånare i kommunens församlingar den 31 december 2021.

Församlingsområde


Antal

invånare

Hudiksvall

10 233

Idenor

1 739

Hälsingtuna

6 637

Rogsta

1 474

Enånger

1 474

Njutånger

4 725

Forsa

3 975

Hög

555

Delsbo

4 464

Bjuråker

1 837

Norrbo

605