Bidrag för integrationsaktiviteter

Föreningar kan söka bidrag för aktiviteter som underlättar kontakter mellan nyanlända och föreningslivet. Sök bidraget senast två månader innan aktiviteten börjar.

Ansökan

Ansökan om bidrag och redovisning av bidrag till tillfälliga integrationsaktiviteter görs via e-tjänst.

Kan jag söka?

Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer inom Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra aktiviteter som syftar till att underlätta kontakter mellan nyanlända och föreningslivet i kommunen.

Du behöver ansöka om bidraget senast två månader innan projektstart eller aktivitetsdatum.

Läs mer

Allmänna bestämmelser föreningsbidrag Kultur och fritid