Evenemang av större karaktär

Föreningar med säte i Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra tillfälliga arrangemang av större karaktär kan söka kommunala bidrag. Du behöver söka bidraget senast 2 månader innan evenemangsdatumet.

Ansökan

Ansökan om bidrag eller redovisning av bidrag gällande tillfälliga evenemang av större karaktär görs via e-tjänst.