Investeringsbidrag för föreningsägd anläggning

Vem kan söka bidraget?

  • Föreningar som äger idrotts- och friluftsanläggningar och bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
  • Föreningar som äger och får driftsbidrag för allmänna samlingslokaler.

Hur söker vi bidraget?

  • Ansökan görs en gång per år.
  • Bidraget söks genom e-tjänsten Investeringsbidrag för föreningsägd anläggning.
  • Kultur och fritidsnämnden prövar syfte och angelägenhetsgrad.
  • Ansökningsperioden är 1 mars till 30 november.

Investeringen ska genomföras inom ett år från bidragets utbetalning.

Förening som inte erhållit bidrag de senaste tre åren prioriteras.

Ansökan

Ansökan om Investeringsbidrag för föreningsägd anläggning görs via e-tjänst. Ansökningsperioden är från mars till november.