Arvoden - Bilaga 3

Arvoden/ersättningar vid sammanträden m m fr o m 2023-01-01. Riksdagsarvodet 2023-01-01 (kr per månad): 73 000.

Arvoden

Hän-visning

Årsarvode, utbetalas 1/månad

En tolftedel

Andel av riksarvodet

Belopp

fr o m 2023-01-01

A 1651

Kommunfullmäktige

Sammanträde/dag

1,6 %

1 168Övriga sammanträden
B 1647

Sammanträde
/förrättning hel dag

Mer än 4 tim

1,3 %

949

C 1649

Sammanträde
/förrättning halv dag

4 tim eller mindre

0,9 %

657Förlorad arbetsinkomst
D 1675


Utbetalas med högst 5 % av riksdagsarvodet/dag

Max/dag3 650Max dagersättning/8 tim

Max/tim


456Justeringsarvode
F 1653

Halv halvdagsersättning329Resor m m
G 5010


Enligt gällande reglemente för anställda i kommunen


Resor egen bil

Ersätts/mil *


29

5702


Ersättning för resor med buss, taxi m mEnligt kvitto


Ersättning för parkeringEnligt kvitto


Ersättning för barntillsynskostnad (skattepliktig)Enligt kvitto

 

* Justeras om ersättning för anställda förändras.